וועדת טכנולוגיה

יו"ר הועדה סו"ב ראובן רפ

סוכן ביטוח ראובן רפ  חבר לשכה משנת 1978 בעלים של סוכנות רפ ביטוחים

חברי הועדה :

סו"ב עאלם נואף
סו"ב שרון אברהם
סו"ב איילון אורן
סו"ב אבו-נסאר רסאן
סו"ב ברק זיו
סו"ב היימן אמיתי
סו"ב חיות שמוליק
סו"ב כהן גנון שוש
סו"ב עשוש אביאל
סו"ב פז אייל
סו"ב פז אמיר

חומר מקצועי של הועדה

הסדר סליקת כרטיסי אשראי לחברי לשכת סוכני הביטוח

מערכת להפקת חשבוניות ומסמכים

מערכות הקלטה למשרד הסוכן

הסכם שרות למערכות המחשב במשרדי הסוכן

 מועדי התכנסות הועדה

יפורסמו בהמשך