ליסו"ב בע"מ

יו"ר הועדה סו"ב אלי אנגלר

 

סוכן ביטוח אלי אנגלר חבר לשכה משנת 1975

חברי הדירקטוריון :

סו"ב אברמוביץ אריה
סו"ב ברוך אבי
סו"ב ונד עמי
סו"ב זילברמן יצחק
סו"ב סטחי עדי
סו"ב צפריר אורי