אוגדן חוזרי רגולציה – ענף ביטוח כללי

סוכנים וסוכנות יקרים,

הכרה, הטמעה ויישום חוזרי הרגולציה הפכו בשנים האחרונות לחלק מרכזי  בעבודתנו כסוכנים, חובתנו כגופים מפוקחים בענף היא לא רק להכיר את החוזרים המופצים, אלה להטמיעם במשרדינו יחד עם עובדי הסוכנות על מנת שנדע לתת מענה הולם וראוי ללקוחותינו.

אנו סבורים ומאמינים כי לימוד החוזרים, הפצתם באופן מסודר כנוהל עבודה לעובדי המשרד, וביצוע מעקב אחר הטמעתם בעבודתנו השוטפת, יאפשרו לנו לבצע את העבודה שלנו בצורה הנכונה ביותר ולעמוד בדרישות הרגולציה.

יש לזכור כי מטרת החוזרים בסופו של תהליך היא ליצור לצד עבודה מקצועית שלנו, שקיפות והגינות למבוטחים שלהם אנו מעניקים את השירות.

אנו בוועדה לביטוח הכללי ריכזנו עבורכם  את מרבית החוזרים החלים עלנו כסוכנים בענף הביטוח הכללי, יש לזכור כי עקרי החוזר אינם באים במקום החוזרים והוראות הדין עצמם, ואינם תחליף לקריאת החוזר המשפטי כולו, ולכן צירפנו בכל חוזר את הקישור לחוזר כולו כפי שמופיע באתר רשות שוק ההון.

אנו תקווה כי אוגדן זה יהווה עבורכם כלי נכון לעבודה נכונה.

בברכה,

סו"ב אריאל מונין

יו"ר הועדה לביטוח כללי

לשכת סוכני ביטוח בישראל

 

שם חוזר צירוף לביטוח – (דגשים בתחום הביטוח הכללי)

המטרה

 • לקבוע כללים לשלבים השונים בכריתת חוזה ביטוח, החשובים למבוטח ולחברה.
 • ליצור שקיפות רבה ככל שניתן.
 • לברר צרכים, להתאים את הכיסוי הביטוחי, לקבל אישור מהלקוח, לשלוח חומר מסודר לחברה ולתעד.
 • החוזר הוא באחריות של החברה ושל הסוכן ביחד ולחוד, ויש להתאים את שיטות העבודה מול החברה
  

עיקרי החוזר

 • חובות חברה וסוכן הביטוח לקראת כריתת הביטוח עם הלקוח. ואופן קבלת אישור לקוח.
 • הגדרות בעת הוספת כיסויים והרחבות,
 • הגדרות לגבי המידע והמסמכים שנדרש למסור ללקוח.
 

התאמת הביטוח לצרכי הלקוח המועמד לביטוח

 • לפני עריכת ביטוח נברר עם הלקוח את צרכיו ונתאים את הביטוח בהתאם.
 • נבדוק את צרכיו תוך התייחסות לפוליסות שברשותו, וסוגי הפוליסות שאנו משווקים.
 

 

 

 

 

הוראות שיווק יזום

 • בעת שיווק יזום נציג ללקוח את שם הסוכנות שאנו מייצגים, את שמנו ותפקידנו בסוכנות.
 • נדגיש כי הפניה היא במטרה למכור לו ביטוח ונקבל את אישורו להמשיך בהצגת הפוליסה למכירה (במידה והלקוח סירב לשיחת המכירה, לא נחזור אליו לצורך מכירה במשך חצי שנה)·         נדגיש כי נתאים את השיחה לגילו ושפתו של הלקוח, ונדבר עם בגירים או עם קטינים לאחר שקיבלנו אישור עם נציגו.
 • נתקשר ממספר מזוהה, ונשאיר טלפון להתקשרות חזרה.
 

 

 

 

 

 

 

חובות סוכן הביטוח לכריתת החוזה

 • השאלות יהיו ברורות, לא מכשילות, ומתאימות למאפייני המועמד (גיל שפה) ונפעל בצורה הוגנת ונעביר מידע מהימן·
 • נמסור ללקוח מידע מהותי לגבי הביטוח שיכלול את עיקרי הכיסוי, פרמיה, תקופת הביטוח, סכומי ביטוח עיקריים, פירוט אמצעי תשלום אפשרי. נוכל לפרט ללקוח בשיחה או לשלוח לו את הפרטים לבקשתו ונעביר לו כל מידע שיבקש בטרם רכישת הפוליסה
 • (בעת חידוש פוליסה, נציע ללקוח לפרט את עקרי הביטוח אלא אם החליט הלקוח לוותר עליו).
 • ניידע את הלקוח כי עליו לענות תשובות מלאות וכנות בשאלות מהותיות, כי עלולה להיות לכך השלכה בעת תשלום גמולי ביטוח בתביעה.
 • נקבל הסכמה מפורשת מהלקוח לשם אישור כריתת הביטוח.
  

 

 

תוספות ושינויים

 • הוספת כיסוי או הרחבת פוליסה נבצע לאחר קבלת אישור הלקוח.
 • גם בתהליך הרחבת כיסוי, עלינו לתאר לו את מהות הכיסוי המוסף, תוספת הפרמיה, תקופת ההרחבה, סכומי ביטוח עיקריים בשלב הכריתה.·
 • ביטוחים קבוצתיים

מסירת מידע לאחר כריתת חוזה הביטוח

 • לאחר כריתת החוזה ביטוח, נשלח ללקוח פוליסה מפורטת עם דפי רשימה מעודכנים על פי חוזר זה.·
 • את הפוליסה יש לשלוח תוך 7 ימי עבודה (במקיף לבתי עסק -תוך 10 ימי עבודה)·
 • את החומר ניתן לשלוח באמצעים דיגיטליים.
 

 

 

תיעוד

 • על החברה או הסוכן לתעד את הפעילות בחוזר זה·
 • תיעוד על משלוח חומר למבוטח, פירוט המידע המהותי.
 • תיעוד הסכמת הלקוח לביטוח (בכתב, במייל, ב SMS, או שיחה מוקלטת. שימו לב- רישום פנימי בתזכורת פנימית אינה נחשבת תיעוד.       
 •   יש כמובן לשמור את התיעוד 7 שנים מתום הפוליסה
 

 

 

 

 

 

תחולה

 •  החוזר חל על חברות ביטוח וסוכנים ביחד ולחוד
 •   ביטוח חובה, רכוש (דירה, מקיף לבתי עסק)
 •  לא חל- בביטוח קולקטיב כאשר משולם על ידי הגוף עצמו. החוזר אינו חל על צי רכב.
 • כל סעיפי השוואות פוליסות בעת החלפה לא יחולו על ענפי האלמנטר למעט פוליסות אגב משכנתא למבנה, שהיא עצמה אינה מחייבת קבלת אישור מבוטח הרי יש בה התניה של חידוש קבוע.
 • בנושא החידושים –מסירת עיקרי הכיסוי למבוטח ניתן לבצע רק אחת לשנתים, במידה ולא היה שינוי מהותי בצרכי המבוטח
   

תחילת החוזר

1.9.2016
 

 

 

 

הערות

 • החוזר אמנם נראה מסובך אך בסופו של דבר מחזיר אותנו לבסיס העבודה המקצועית, של בדיקת צרכים, עריכת פוליסה תואמת, מסירת מלוא הפרטים החשובים ללקוח, קבלת אישור מהלקוח, שליחת הפוליסה ונספחיה ותיעוד מסודר של כלל המסמכים הקשורים לעסקת המכירה.·         מילוי טופס הצעה מסודר של חברת הביטוח וכן בדיקת צרכים בענפים (מצ"ב דוגמא בנספח) מהווים אבן בסיסית וחשובה לעמידה בתנאי החוזר.

לחוזר המלא

·            חוזר  צירוף לביטוח

 

נספח

צירוף לביטוח  בפעם הראשונה–   *נספח זה הינו דוגמא בלבד
 

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח רכב
ברור צרכים

 • על מנת שנבין מה צרכיו של הלקוח , יש לשאול מספר שאלות בטרם נבצע את ההתאמה של הביטוח ללקוח- לדוגמא:·         מה הכי חשוב עבורך? מחיר / כיסויים/ שירות החברה
 • מהו הכיסוי המבוקש לרכב (חובה/ חובה וצד ג' / חובה +מקיף . חובה / (מקיף חלקי בלבד – תאונה / גניבה)?·
 • מי הנהגים שינהגו ברכב? (מספר וגיל)·
 •  האם ישנן תוספות מיוחדות לרכב ? (מולטימדיה, וו גרירה התקנות אחרות וכדומה, פנסים מראות )?·
 • האם מעוניינים בהרחבה, חבילת תיקוני דרך , שמשות, פנסים מראות), אחר .
 • האם נדרשת נהיגה בשבת?.
 •  מהו עבר הביטוחי של הרכב.*כמובן כל סוכן יכול להוסיף שאלות על פי הבנתו המקצועית
 

 

לאחר מילוי בירור הצרכים

 • לאחר קבלת נתונים אלה מהמבוטח ניתן לבצע התאמה לסוג הכיסוי והמחיר הנדרש בחברות השונות, ומתן הצעה מסודרת למבוטח ושליחת חומר לפי בקשתו כולל עיקרי הכיסוי .

 • והשלמת פרטים לצורך הפקת פוליסה בהתאם לטופסי ההצעה של החברות.

 

 

קבלת אישור מהמבוטח
וסיכום

 • על סמך הנתונים שהעברתם  תופק פוליסה:·

 • בחברה : _________·

 • לתקופה: מיום _____ועד יום ________·

 • בפרמיה __________·

 • שתגבה באמצעי תשלום _________·

 • קבלת אישור בחוזר. (הקלטה / מייל /sms / בכתב)

 

 

 

 

 

נספח

צירוף לביטוח  בפעם הראשונה–   *נספח זה הינו דוגמא בלבד
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח דירה
ברור צרכים

 • על מנת שנבין מה צרכיו של הלקוח , יש לשאול מספר שאלות בטרם נבצע את ההתאמה של הביטוח ללקוח- לדוגמא:
 • מה הכי חשוב עבורך? מחיר / כיסויים/ שירות החברה·
 • מהו הכיסוי המבוקש למבנה דירה  (מבנה+ צד ג / תכולה בלבד / תכולה כה"ס + צד ג' / מבנה+ תכולה/תכולה כה"ס + צד ג') ?
 •  מה שטח הדירה, ומה סכום הביטוח הנדרש.
 •  מיקום הבית (בית משותף/ צמוד קרקע- קומה)·
 •  למה משמש הבית (מגורים, השכרה, עסק)·
 •  האם נדרש כיסוי לרעידת אדמה ?·
 •  מהו סכום ביטוח התכולה הנדרש? מתוכם סה"כ תכשיטים ודברי יקרי ערך.
 • האם יש מחסן, פרגולה, חפצי גינה,·
 • האם נדרשות הרחבות נוספות (טרור, בריכה, וכדומה)·         נזקי המים באמצעות הסדר או שרברב פרטי*כמובן כל סוכן יכול להוסיף שאלות על פי הבנתו המקצועית
 

 

לאחר מילוי בירור הצרכים

 • לאחר קבלת נתונים אלה ניתן לבצע התאמה לסוג הכיסוי והמחיר הנדרש בחברות השונות, ומתן הצעה מסודרת למבוטח
 • לרבות שליחת חומר לפי בקשתו של הלקוח כולל עיקרי הכיסוי
 • והשלמת פרטים לצורך הפקת פוליסה בהתאם לטפסיי הצעה של החברות.
 

 

 

קבלת אישור מהמבוטח
וסיכום

 • על סמך הנתונים שהעברתם  תופק פוליסה:·
 • בחברה : _________·
 • לתקופה: מיום _____ועד יום ________·
 •  בפרמיה __________·
 • שתגבה באמצעי תשלום _________·
 • קבלת אישור בחוזר. (הקלטה / מייל /sms / בכתב)
 

 

שם חוזר

חידוש חוזה ביטוח

 

 

 

המטרה

 • לקבוע כללים לביצוע חידוש פוליסת ביטוח  המתחדשת בכל שנה.

 • לבטל את הנוהג של חידוש אוטומטי, לידע כל מבוטח לקראת סיום הביטוח כי התוקף פג, לאפשר לו להחליט האם מעוניין להמשיך באותה חברה או לאו.

 • לא יהיה ניתן לחדש ביטוח ללא קבלת אישור מפורש ממבוטח.

 

 

 

 

 

 

עקרי החוזר

 • 30 יום לפני תום תקופת הביטוח, חברת ביטוח תשלח הודעה לבעל הפוליסה, ובו תפרט את המועד לתום התקופה, ונתונים על הפוליסה שמסתיימת כמו פרמיה וגובה השתתפות. כמו כן תציין החברה כי על בעל הפוליסה לדאוג לכיסוי הביטוחי ועל חשיבות הרצף הביטוחי ועל החשיפה הביטוחית אלמלא לא יבוצע החידוש.
 • חברת ביטוח תקבל את הסכמת בעל הפוליסה לחידוש הביטוח.
 • הסכמת בעל הפוליסה תתועד על ידי החברה ו/או הסוכן מטעמה באמצעות דואר, דואר אלקטרוני, מסרון, או הקלטת שיחה וכ"ו.
 •  תרשומת פנימית במשרד הסוכן לא תיחשב כתיעוד .
 

 

 

 

 

ביטוח אחרי תום התקופה

 • במידה ולא נקבל את הסכמת בעל הפוליסה לחדש הפוליסה רשאית חברת הביטוח לאפשר כיסוי זמני נוסף של עד 21 יום ותעביר לו הודעה מסודרת על כך.
 • אם בתוך התקופה אין אישור, לא יחודש הביטוח ולא יגבה כסף על הכיסוי הזמני, אך אם תהיה תאונה  בזמן הכיסוי הזמני תהיה רשאית החברה לקזז את עלות הכיסוי הזמני מתגמולי התביעה.
 • ככל ובמהלך התקופה הזמנית יתקבל האישור, יחל הביטוח מיום החידוש

תחולת החוזר

החוזר חל על חברות הביטוח וסוכני הביטוח שפועלים בשמם
 

על איזה פוליסות זה חל

 •         ביטוח חובה, רכוש וצד ג'
 •          ביטוח דירה
 •          ביטוח תאונות אישיות
 

 

על איזה פוליסות החוזר לא חל

 •  פוליסות שהותנה בהן כי בתום התקופה הביטוח יוארך מעצמו (כפוליסות בתכניות אגב משכנתא)·         בפוליסות לתקופות קצרות
 •  ביטוחים קבוצתיים
 

תחילת החוזר

 • 31.3.15
 

 

 

הערות

 • יש לזכור שהחובה למתן אישור לחידוש עברה להיות על כתפי המבוטח, ויש להסביר זאת למבוטחים.
 •  תיעוד נכון ועקבי של פעולות המשרד מול המבוטחים ימנע טעויות.
 •  בתום כל חודש נכון לפנות אל החברות ולוודא את דרך הפעולה למתן כיסוי זמני במידה ולא נוצר קשר עם מבוטחים.

לחוזר המלא

 

שם חוזר

 • הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם –  "חוזר הריידרים"
 

 

המטרה

 •  לקבוע כללים בשוק כיצד נכון לשווק ומהן ההגבלות בשיווק כתב שירות, בתוך הפוליסה ומחוצה לה.·         החוזר מאפשר לסוכן הביטוח למכור מחוץ לפוליסה כתבי שירות אך עליו לוודא כי ספק השירות עומד בהוראות חוזר זה.
  

עקרי החוזר

 • ניתן לשווק כתב שירות רק כשהוא קשור לפוליסה כך שקיים קשר ישיר לתוכנית הביטוח,
 • למעט ההגדרה מעלה ניתן לשווק את כתבי שירותי הדרך, (גרירה חילופי ושמשות), וכתב שירות יעוץ וליווי רפואי- בעת ניתוח גילוי מחלה קשה או אשפוז
 

מה אסור לשווק ככתב שירות

 • כתב השירות לא יעניק שירות תחזוקה, או שירות תקופתי, שירות מניעה או תיקון מוצרים (כלומר: לא ניתן לשווק שירותים כדוגמת שירותי החשמל שהיו נהוגים לשיווק בשוק).
 

 

מה חייב להופיע בכל כתב שירות

 • בכתב השירות יובלט: פרטי הספק, והחריגים.·         ביטול הכתב שירות יהיה תואם לביטול הפוליסה שבצמוד לה הוא נמכר.
 • הספק יצהיר כי הוא מעניק שירות מקצועי, בעל תקשורת זמינה, וכמובן יעניק שירות בפריסה גאוגרפית נאותה.
 

 

אם כתב השירות נמכר בתוך הפוליסה

 • המבטח אחראי על השירות.
 • המבטח מחויב לאפשר למבוטח לבחור מבין שני ספקים לכל הפחות.
 •  מחיר כתב השירות יוצג בנפרד בפוליסה, ואסור לחברה להתנות רכישת תוכנית ביטוח ברכישת כתב שירות !
 

 

 

 

אם כתב השירות נמכר מחוץ לפוליסה וללא חברת ביטוח

 • ספק השירות יציין בכתב השירות כי קיימת פוליסה או פיקדון העומד כערבות להתחייבותו כלפי הלקוחות.
 •  (או שהעלות מהלקוח תבוצע בגביה חודשית)·         יודגש בכתב השירות כי האחריות חלה על ספק השירות.
 • לכתב השירות יהיה קשר ישיר לפוליסה.
 • כתב השירות לא יכלול את שירות התיקונים (כרשום מעלה).
 •  תנאי כתב השירות לא יפחתו מכתב שירות המשווק בתוך הפוליסה.
 • ·

תחולת החוזר

החוזר חל על חברות הביטוח וסוכני הביטוח בכל ענפי הביטוח.

תחילת החוזר

30.6.2016
  

 

הערות

 •  עלינו הסוכנים הבוחרים לעבוד עם ספקים חיצוניים לוודא כי הספק עומד בתנאי החוזר, ניתן להתייעץ עם הלשכה ככל שמדובר בספק שאינו מצהיר כי עומד בתנאי חוזר זה.
 • המלצה שלנו בכתבי חשמל לשמש כגורם מפנה בלבד "לידים" לספקי השירות, ולא לבצע שיווק של מכירה במשרד הסוכן עצמו באופן שאינו תואם את הוראות החוזר.

לחוזר המלא

·          חוזר הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם

 

 

 

 

שם חוזר

 • תיקון הוראות בענף ביטוח דירה – "חוזר השרברבים"
 

 

 

המטרה

 • לקבוע מחדש כללים חדשים בתחום תיקון נזקי אינסטלציה ונזקי המים.
 •  החוזר מבטל למעשה את מכירת הריידרים לנזקי המים שהיו קיימים, ומחזיר את האחריות מספקי השירות לחברות הביטוח.
 • החוזר אמור לצמצם עד כמה שניתן את העיוותים שנוצרו בעולם "נזקי המים".
 

 

 

 

 

 

 

עקרי החוזר

 •  בפוליסות יהיה אפשר לרכוש בעת תהליך צירוף לביטוח את ההרחבה לסיכוני מים ונוזלים אחרים באמצעות חברות שרברבות שבהסדר, או שרברב אחר (פרטי).

 • ובהם יהיו הבדלי פרמיה ו/או הבדלים בהשתתפות העצמית.

 •  חברת שרברבות תספק שירות תיקונים לתקלות אינסטלציה וכן את תיקון נזקי המים שנגרם כתוצאה מדליפתם.

 • חברת הביטוח היא זו שתגבה את הפרמיה.·         חברת הביטוח תנהל את התביעה באמצעות מוקדיה או המוקד הייעודי.

 •  חברת הביטוח תהיה אחראית על איכות התיקון והשירות, לרבות על זמינות השירות וסיום הטיפול בזמן סביר.

 • חברת הביטוח תשלם לשרברבים בעד תיקון נזקי האינסטלציה ונזקי המים.

 

 

 

איך יבחרו חברת שרברבים

 •  על חברה או סוכן לאפשר בחירה חופשית של חברת השרברבים.
 • כל חברה תפרסם את רשימת שרברבים בהסדר בפריסה הארצית ואת נוהל תביעת נזקי המים.
 • רשימת השרברבים תימסר למבוטח, וכל חברת שרברבים  תקבל ציון מדד  שירות על פי הסקרים החודשיים שיבוצעו.
 • הסכמי ההתקשרות עם חברות השרברבים ייפוקחו על ידי רשות הפיקוח על הביטוח.
 

 

 

 

 

מה הזמנים המחויבים לשירות
על ידי שרברבי ההסדר

 • תיקון הנזק יחל לא יותר משני ימי עבודה ממעוד הפניה לשרברבים (אלא אם תואם אחרת עם המבוטח).
 • אם ארבעה מחברות השרברבים אינם זמינים להגיע תוך שני ימי עבודה, על חברת הביטוח לוודא שאכן מגיע שרברב לתיקון, ולא המובטח יוכל להזמין שרברב פרטי עם השתתפות עצמית כבהסדר.
 • נקבע מועד ביקור, זמן ההמתנה לא יעלה על שעתים מעבר למועד שנקבע.
 •  אין לדחות מועד ביקור לאחר השעה 20:00 ביום שלפני הביקור.
 • במקרים של איחורים בהגעה, או אי הגעה, יוכל המבוטח במקרים מסויימים להזמין חברת שרברבות אחרת או שרברב פרטי ולשלם השתתפות כשל שרברב הסדר.
 

 

בגמר התיקון

 • בסיום הטיפול יקבל המבוטח מסמך המסביר את ממצאי השרברב למקור הנזק, הפעולות שנדרשו לתקן, פירוט הביקורים שתואמו, ואם הייתה דחיה תצויין  סיבתה.
 

תחולת החוזר

 • החוזר חל על פוליסות דירה, למעט ביטוח דירה הנמכר אגב משכנתא על ידי הבנקים.  (פוליסת הבנקים נחותות יותר גם בנושא זה , וחוזר זה לא יחול עליהם)

תחילת החוזר

1.9.17

הערות

 • אין ספק שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, וכאשר יכנס החוזר לתוקף עלינו יהיה להציף כל כשל נוסף הנראה לעין ממעבר לשיטה החדשה.

לחוזר המלא

 

שם חוזר

 • קבלת תמורה או טובת הנאה מנותן שירות
 

 

 

 

המטרה

 • למנוע מסוכן לקבל טובות הנאה אשר ישפיעו על שיקולו המקצועי בהמלצתו על  איש מקצוע עבור לקוח.
 • על מנת להדגיש את חובת האמון שיש לסוכן עם לקוחותיו, בעת שלקוח נועץ בסוכן לקבל הפניה כלשהי הוא מצפה ממנו לקבל המלצה מקצועית בלבד ולא המלצה מוטה.
 •  התקשרות כספית של קבלת טובות הנאה בין סוכן לאיש המקצוע, תיצור ניגוד אינטרסים בין אינטרס הסוכן לבין אינטרס הלקוח.
 

 

 

 

 

עקרי החוזר

 • סוכן ביטוח המפנה לקוח לנותן שירות, הממליץ על נותן ישרות בפני הלקוח או מעורב בבחירת נותן שירות יפעל לטובת הלקוח בלבד, ולפי שיקול דעתו המקצועי.
 • לסוכן ביטוח אסור לקבל כל תמורה או כל טובת הנאה אחרת, בין מישרין ובין בעקיפין בשל הפניית לקוח לנותן השירות.
 • לסוכן ביטוח אסור לקבל תמורה או כל טובת הנאה אחרת מגוף מוסדי (חברות ביטוח) בגין הפנייתו לנותני שירות כאלה ואחרים.
 •  לגופים מוסדיים (חברות ביטוח) אסור להעניק לסוכן ביטוח כל תמורה או טובת הנאה בשל הפניית לקוח לנותן שירות
 

 

 

נותני השירות שאסור לקבל מהם טובות הנאה (דוגמה בלבד)

 •   מוסך.
 •   עו"ד.
 •   שמאי.
 •    רופא.
 •    סוקרים.
 •    ספקי מערכות מיגון.
 

הבהרה

 •  חוזר זה מרחיב את האיסור שנקבע בחוזר שמאות ביטוח רכב (רכוש וצד ג, משנת 2007) גם לנותני שירות אחרים, נוספים.

תחולת החוזר

החוזר חל על סוכן ועל הגופים המוסדיים  המפוקחים(חברות , קרנות ובתי השקעות

תחילת החוזר

11.11.09

הערות

 • הדבר חל גם על עובדי הסוכנות , וחשוב להביא עובדה זו לידיעת כלל עובדי הסוכנות העובדים הרלוונטיים.

לחוזר המלא

 

 

 

שם חוזר

 • מתנות והטבות למבוטחים ולעמיתים
 

 

 

המטרה

 • להגדיר איזה מתנה מותר או אסור לתת ללקוחות בעת התקשרות בביטוח

 •  למנוע מסוכן או חברה פגיעה בלקוחות עקב פרסום מוטעה בדבר המתנה כאילו היא ניתנת בחינם וללא תנאים.

 • למנוע אפשרות של הלקוחות להשוות בין תנאי עסקה הכוללת את המתנה והתמורה הנדרשת בה לבין עסקה דומה ללא מתנה.

 

 

 

 

עקרי החוזר

 • כאשר אנחנו מתקשרים עם לקוח לא נוכל להעניק מתנה אגב ההתקשרות למבוטח או עמית, שאינה חלק אינטגרלי מהעסקה אשר מחיר השוק שלה עולה על סך של 250 ₪ כולל מע"מ.
 •  לסוכן אסור להעניק כרטיס הגרלה (בין אם ההגרלה נערכת על ידו או על אחר, למעט כרטיס השתתפות בהגרלה אשר כל אדם יכול לרכוש כרטיס זהה בשוק החופשי, ומחיר הכרטיס או ההשתתפות לא יעלה על 250 ₪ כולל מע"מ..
 • במתנות מעל 25 ₪ ומתחת ל 250 יוצגו פרטי המתנה אצל היצרן, ויפורסמו באתר האינטרנט של הגוף המוסדי.
 

 

מה אסור בנוסף

 • אסור להתנות למבוטח או עמית בעת התקשרות לעמוד בהתחייבות כלשהי בתמורה למתנה שיקבל.

 •  לא יהיה ניתן לדרוש מהמבוטח או העמית להחזיר המתנה.

 

תחולת החוזר

 • החוזר חל על סוכן הביטוח ומי מטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין  (בנוסף החוזר חל גם על חברות ביטוח, חברות מנהלות)

תחילת החוזר

 • 1.8.08

הערות

 • הדבר חל גם על עובדי הסוכנות , וחשוב להביא לידיעה נושא זה לעובדים הרלוונטים.

לחוזר המלא

·          חוזר מתנות והטבות למבוטחים ולעמיתים