אופניים חשמליים

בעקבות התאוצה של שימוש באופניים חשמליים חלה עלייה דראסטית בנפגעי תאונות גוף, כתוצאה מהנהיגה בהם.

אשר על כן המדינה החלה לקדם הסדרה כוללת של האופניים החשמליים. חברות הביטוח נרתמו גם הן למאבק, חיפשו פתרון ביטוחי

הולם וייצרו כיסוי שמעניק לרוכב האופניים החשמליים הגנה ביטוחית מורחבת (איילון ומגדל פיתחו פוליסות ייעודיות ואילו

הכשרה ושומרה לדוג' מאפשרות לרכוש הרחבה לאופניים חשמליים במסגרת ביטוח הדירה)

הפוליסה שנולדה בעקבות כך, מעניקה כיסוי ביטוחי עקב אירוע תאונתי שהתרחש תוך כדי רכיבה באופניים חשמליים

או פעולה הקשורה לכך באופן ישיר.

הפוליסה הייעודית והמורחבת משתנה מחברה לחברה. הפוליסה של מגדל לדוגמא כוללת:

  • כיסוי לנזק פיזי לאופניים חשמליים עד לסכום ביטוח של 20.000 ₪
  • כיסוי לחבות הרוכב בגין נזקי גוף ורכוש לצד שלישי בגבול אחריות של 1.000.000 ₪ למקרה ולתקופה או 2.000.000
    ₪ למקרה ולתקופה.
  • כיסוי תאונות אישיות – כיסוי למוות או נכות לרוכב כתוצאה מתאונה עד סכום ביטוח של 250.000 ₪
  • הפוליסה מיועדת לצרכיהם הפרטיים של הרוכבים בלבד ואינה מיועדת לכלי ממונע שאינו אופניים חשמליים.

עלות הפוליסה במגדל 915 ₪ לגבולות אחריות 1 מל"ש ו 1.070 ₪ לגבול אחריות 2 מל"ש)

סוג הכיסוי מגדל

(פוליסה ייעודית)

איילון

(פוליסה ייעודית)

שומרה

(במסגרת דירה)

הכשרה

(במסגרת דירה)

נזק פיזי לאופניים עד 20.000 ₪ —– ——- עד 5.000 ₪
גבולות אחריות צד ג' 1.000.000 או

2.000.000

500.000 ₪ 250.000 ₪ למקרה

500.000 ₪ לתקופה

1.200.000 ₪
תאונות אישיות עד 250.000 ₪ —– —– 500.000 ₪
גיל הרוכבים מעל 16 מעל 18
הגבלת נהגים נהג נקוב (עד 3 שמות) מבוטח נקוב ובני משפחתו מדרגה ראשונה
חריגים לדוגמה •אין לבצע שינוי באופניים בניגוד להוראות היצרן לרבות שינוי מהירות

•רכיבה בשבילים ומסלולים המותרים בלבד

•מטרות פרטיות בלבד

•מנוע אינו עולה על 25 קמ"ש ללא משדרגי מהירות

•צופר / פעמון + פנסים ומחזירי אור

•מטרות פרטיות בלבד

•רכיבה בשבילים ומסלולים המותרים בלבד

•מנוע אינו עולה על 25 קמ"ש ללא משדרגי מהירות

•צופר / פעמון + פנסים ומחזירי אור

•מטרות פרטיות בלבד

השתתפות עצמית 1.000 ₪ למעט תאו"ש 6.000 ₪ 1.000 ₪ (נזקי רכוש)

2.500 ₪ (נזקי גוף )

פרמיה 915 ₪ לגבולות אחריות 1.000.000 ₪ (לנקוב)

1.070 ₪ לגבולות אחריות 2.000.000 ₪ (לנקוב)

775 ₪ מעל גיל 18

620 ₪ מעל גיל 21

480 ₪ 530 ₪