אפריל 2017: עלייה של 0.6% בתשואה הממוצעת בקופות הגמל

1.03 אחוזי תשואה ממוצעת באפריל, לעומת ממוצע של 0.43% במרץ. אלטשולר שחם מוליכה את תשואות ענף הפנסיה וההשתלמות. אנליסט ממשיך לככב בקופות הגמל

הגמל וההשתלמות ממשיכות במגמת השליטה שלהן גם עם סיום חודש אפריל. אנליסט ואלטשולר שחם בולטות בענף הגמל, ולצד ילין־לפידות גם בענף ההשתלמות. את שוק הפנסיה מוליכות הפניקס והראל מבין 5 החברות הגדולות, ואלטשולר שחם בולטת במבט על כלל הענף.

כהרגלנו, אנו מציגים את הקרנות והקופות הגדולות ביותר (מבחינת היקף הנכסים המנוהלים בהן) של כל חברה, בהתעלם ממסלולים המוגבלים לקבוצות גיל ספציפיות (למעט בני 50 ומטה במקרים מסוימים). לא מדובר בהשוואה של מוצרים על פי אותו קנה מידה, היות שהמסלולים השונים נבדלים זה מזה באופי הסיכון שלהם ובהיקף המניות שבו הם סוחרים, אם בכלל. קנה
המידה המשותף לכולם הוא העובדה שהם עומדים למבחן הציבור, ובכל חברה הם הפופולאריים ביותר.

גמל
בית ההשקעות אנליסט ממשיך להוביל את ענף הגמל עם תשואות דו־ספרתיות בכל הטווחים הארוכים. מסלול “גמל ישראל” שלו גם השיא לחוסכים את התשואה הגבוהה של חודש אפריל,
1.60% , לאחר שבחודש מרץ היה זה מסלול הגמל לבני 50 ומטה של אלטשולר שחם שצעד בראש הענף, עם תשואה חודשית של 1.23% . התשואה של אלטשולר שחם היא גם הגבוהה ביותר מאז תחילת שנת 2017 – 6.98% .

מסלול בר יציב ישראל של בית ההשקעות הלמן אלדובי היה היחיד לרשום תשואה שלילית בחודש מרץ האחרון, ואילו באפריל ניצב בתחתית סולם התשואות קופת התגמולים והפיצויים במסלול אג"ח ללא מניות של אי.בי. אי. חברת הביטוח משיאה תשואות נמוכות גם בטווחים הארוכים, בשלוש השנים האחרונות מנורה מבטחים ופסגות גדיש הן היחידות להציג נתונים נמוכים יותר ממנה. ראוי לציין כי שורה של מיזוגי מסלולים וחברות בענף מאז תחילת השנה (כמו למשל ניהול אקסלנס גמל על ידי הפניקס מאז תחילת 2017) מצמצמים את היכולת להשוואה בטווחים
הארוכים.

השתלמות
מגמת ההובלה של אנליסט ממשיכה לאפיין גם את ענף קרנות ההשתלמות, כשבטווחים הקצרים היא משיאה את התשואות הגבוהות ביותר: 1.44% באפריל 2017 , 4.31% מאז תחילת
השנה ו־ 9.23% בשנה האחרונה. הישגיה גבוהים גם בטווחים הארוכים, לשלוש ולחמש שנים, אך שם ניצבת בראש הענף מזה תקופה ארוכה קרן ההשתלמות במסלול כללי של ילין לפידות,
שמציגה תשואות של 16.49% ו־ 40.97% בהתאמה.

בחודש מרץ הייתה זו אלטשולר שחם שהשיאה את התשואה הגבוהה בענף – 1.09% . הישגיה גם בטווחים הארוכים קרובים לצמרת: שנייה בשנה האחרונה רק לאנליסט (7.44%), שלישית בשלוש השנים האחרונות, לצד הפניקס, עם 13.9% אצל כל אחת מהן ושנייה לילין לפידות בלבד בחמש השנים האחרונות (39.45%).

את הביצועים הנמוכים בענף רושמת קרן ההשתלמות הכללית של הלמן אלדובי, שהייתה היחידה להשיא תשואה שלילית במרץ האחרון (0.16%-) והיא האחרונה גם מתחילת 2017 (1.85%), בשנה האחרונה 3.72% ובשלוש השנים האחרונות 8.38% . בחמש השנים האחרונות (28.75%) נמוכה ממנה רק קרן ההשתלמות הכללית של מגדל, עם 28.02%.

פנסיה
מבין חמש חברות הפנסיה הגדולות, שמנהלות את מרבית הנכסים בענף, ממשיכות לבלוט קופות הפנסיה של הפניקס (מקיפה לבני 50 ומטה) ושל הראל (גילעד כללי), שמוליכות אותו לסירוגין ביניהן בכל הטווחים. מעניינת לשם ההשוואה גם קרן הפנסיה הנפוצה ביותר של אלטשולר שחם (מקיפה), שמובילה בכל הטווחים על כל יתר הקרנות בענף – קטנות וגדולות כאחת. הקרן, שאיננה משמשת כברירת מחדל בשוק מצד אחד, וגם לא מנהלת נכסים בקנה מידה שמהווה תחרות משמעותית לענקיות הפנסיה כמו מגדל, כלל, מנורה והראל, מציגה תשואות תחרותיות בשוק ומבהירה שוב עד כמה הפוקוס של רפורמת ברירת המחדל סביב דמי הניהול הוא לא האלמנט המרכזי שהשחקנים בענף מתמקדים בו כדי להישאר תחרותיים.