ארכיון אסיפות כלליות

אסיפה כללית שנתית

18 ינואר 2017

ביום רביעי 18 בינואר 2017 בשעה 12:30 בכיתת המכללה "אתרוג", המסגר 42 קומה 8 בתל אביב.

12 ינואר 2016

יום שלישי 12 בינואר 2016 בשעה 16:00 במשרדי הלשכה החדשים, בבית דקר, רח' המסגר 42, קומה 8, תל אביב.

26 יוני 2015

יום שני 29 ביוני 2015 בשעה 13:45 באולם תאטרון "הבימה" בתל אביב.

15 דצמבר 2014

יום שני 15 בדצמבר 2014 בשעה 14:30 באולם תאטרון "הבימה" בתל אביב.

23 ביוני 2014

יום שני 23 ביוני 2014 בשעה 14:30 ב"אבניו" ,מרכז הקונגרסים קרית שדה התעופה.

26 בנובמבר 2013

 יום שלישי 26 בנובמבר 2013 הצעת התקציב של הלשכה לשנת 2014.

19 באוגוסט 2013 

 יום שני 19 באוגוסט 2013 , בשעה 13:30  בלשכה, רחוב המסגר 18 תל אביב .

24 ביוני 2013

יום שני  24 ביוני 2013 בשעה 14:30 ב"אבניו " מרכז הקונגרסים קריית שדה התעופה 1 .

5 בדצמבר 2012

יום רביעי 5 בדצמבר2012  בשעה 13:30 במשרדי הלשכה, רח' המסגר 18 ת"א.

18 ביוני 2012

יום שני 18 ביוני 2012  בשעה 14:30  ב"אבניו" מרכז הקונגרסים  קריית שדה התעופה 1.

12 בדצמבר 2011

יום שני 12 בדצמבר 2011 הצעת תקציב הלשכה והסניפים

27 ביוני 2011

יום שני 27 ביוני 2011 ב"אבניו" מרכז הקונגרסים  קריית שדה התעופה 1.

25 בנובמבר 2010

יום  חמישי 25  בנובמבר 2010 ב"אבניו" מרכז הקונגרסים  קריית שדה התעופה 1.

2 ביוני 2010

יום רביעי 2  ביוני 2010 בשעה 14:00 במלון "דן אכדיה ," חוף הים הרצליה.