ארכיון ארועים

בחירות 22 נובמבר 2017

ביום רביעי 22 נובמבר 2017 התקיים יום הבחירות ה – 18 למוסדות לשכת סוכני הביטוח בישראל.

הודעות וטפסים 

אסיפה כלית 18 ינואר 2017

ביום רביעי 18 בינואר 2017 בשעה 12:30 בכיתת המכללה "אתרוג", המסגר 42 קומה 8 בתל אביב.

הזמנה לאסיפה כללית

תקציב מאוחד לשנת 2017 לשכה וליסוב בע"מ

תקנון העמותה החדש

דו"ח הנשיא על פעילות הלשכה

אסיפה כללית 12 ינואר 2016

יום שלישי 12 בינואר 2016 בשעה 16:00 במשרדי הלשכה החדשים, בבית דקר, רח' המסגר 42, קומה 8, תל אביב.

הזמנה לאסיפה כללית

הצעת תקציב לשנת 2016-לשכה

הצעת תקציב לשנת 2016 – ליסוב בע"מ

דוח נשיא הלשכה

אסיפה כללית 26 יוני 2015

יום שני 29 ביוני 2015 בשעה 13:45 באולם תאטרון "הבימה" בתל אביב.

מצ"ב סדר היום לאסיפה

מצ"ב רשימת המועמדים לחברות בוועדת הביקורת.

דוחות כספים מאוחדים לשכה וליסוב 2014

אסיפה כללית 15 דצמבר 2014

יום שני 15 בדצמבר 2014 בשעה 14:30 באולם תאטרון "הבימה" בתל אביב.

הזמנה לאסיפה כללית

הצעת תקציב לשנת 2015 – לשכה.

הצעת תקציב לשנת 2015 – ליסוב בע"מ

הצעות לשינוי בתקנון הלשכה

אסיפה כללית 23 ביוני 2014

יום שני 23 ביוני 2014 בשעה 14:30 ב"אבניו" ,מרכז הקונגרסים קרית שדה התעופה.

הזמנה

לשכת סוכני ביטוח
פעילות הלשכה בשנת 2013, דוחות כספיים מאוחדים 2013, דו"ח מילולי לשנת 2013,
דו"ח ועדת ביקורת

ליסוב
דו"ח כספי 2013, דברי יו"ר הנהלת ליסוב, דו"ח ועדת ביקורת

אסיפה כללית 26 בנובמבר 2013

 יום שלישי 26 בנובמבר 2013 הצעת התקציב של הלשכה לשנת 2014.

הצעת תקציב הלשכה והסניפים 2014 hazaattakziv (1)

אסיפה כללית 19 באוגוסט 2013 

 יום שני 19 באוגוסט 2013 , בשעה 13:30  בלשכה, רחוב המסגר 18 תל אביב .

הזמנה

אסיפה כללית 24 ביוני 2013

יום שני  24 ביוני 2013 בשעה 14:30 ב"אבניו " מרכז הקונגרסים קריית שדה התעופה 1

הזמנה

הצעות לשינויים בתקנון

פעילות הלשכה לשנת 2012

דוחות כספיים מאוחדים 2012 – לשכה

דו"ח מילולי לשנת 2012 – לשכה

דו"ח ועדת ביקורת – לשכה

דו"ח כספי 2012 – ליסוב

דברי יו"ר הנהלת ליסוב

דו"ח ועדת ביקורת – ליסוב

אסיפה כללית 5 בדצמבר 2012

יום רביעי 5 בדצמבר2012  בשעה 13:30 במשרדי הלשכה, רח' המסגר 18 ת"א.

הזמנה

לשכת סוכני ביטוח – הצעת תקציב לשנת 2013

ליסוב בע"מ – הצעת תקציב לשנת 2013

אסיפה כללית 18 ביוני 2012

יום שני 18 ביוני 2012  בשעה 14:30  ב"אבניו" מרכז הקונגרסים  קריית שדה התעופה 1.

הזמנה

דו"ח נשיא הלשכה

דו"חות כספיים מאוחדים לשנת 2012

5 מקבלי השכר הגבוה לשנת 2011

דו"ח מילולי לשנת 2011

דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2011

הצעות לשינויים בתקנון

 

אסיפה כללית 12 בדצמבר 2011

יום שני 12 בדצמבר 2011 הצעת תקציב הלשכה והסניפים

הצעת תקציב הלשכה וסניפים לשנת 2012

תוכנית העבודה לשנת 2012

תרשים מבנה ארגוני

אסיפה כללית 27 ביוני 2011

יום שני 27 ביוני 2011 ב"אבניו" מרכז הקונגרסים  קריית שדה התעופה 1.

דו"ח נשיא הלשכה

דוחות כספיים מאוחדים לשנת 2010

חמשת מקבלי השכר הגבוה 2010

דו"ח מילולי לשנת 2010

דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2010

 

אסיפה כללית 25 בנובמבר 2010

יום  חמישי 25  בנובמבר 2010 ב"אבניו" מרכז הקונגרסים  קריית שדה התעופה 1.

הרצאה של עו"ד ג'ון גבע ורו"ח רמי מימון – מיזוג סוכנויות ביטוח – היבטים מסחריים, משפטיים ומיסויים

הצעת תוכנית העבודה והתקציב לשנת 2011

תרשים מבנה ארגוני

הצעת תקציב ליסוב לשנת 2011

אסיפה כללית 2 ביוני 2010

יום רביעי 2  ביוני 2010 בשעה 14:00 במלון "דן אכדיה ," חוף הים הרצליה.

הזמנה

דו"ח נשיא הלשכה

דו"חות כספיים מאוחדים לשנת 2009

חמשת מקבלי השכר הגבוה 2009

דו"ח מילולי לשנת 2009

דו"ח ועדת ביקורת

הצעות לשינויים בתקנון