ארכיון כנסים ארציים

2017

כנס אלמנטר

כנס בריאות

 

כנס נשים

 

כנס חיים ופנסיוני

2016

 

כנס נשים

כנס חיים ופנסיוני

כנס אלמנטר

 

כנס פיננסים

2015

 

כנס חיים ופנסיוני 

 

כנס נשים 

 כנס בריאות 

 כנס אלמנטר

2014

 

כנס חיים ופנסיוני 

 

 

 

 

 

 

 יום עיון בנושא : פיננסים ארצי

כנס אלמנטר 

2013

 

כנס חיים ופנסיוני 

 

יום עיון בנושא : בריאות וסיעוד

 

כנס אלמנטר

2012

 

כנס חיים ופנסיוני 

 

יום עיון בנושא : בריאות ,סיעוד ונסיעות לחו"ל 

 

 

כנס אלמנטר 

2011

 

כנס חיים ופנסיוני

יום עיון בנושא : רפואה פרטית- רפואה ציבורית 

 

כנס אלמנטר

 

2010 

בחירות למוסדות הלשכה

כנס חיים ופנסיוני 

 

יום עיון בנושא: בריאות וסיעוד 

כנס אלמנטר 

 

יום עיון בנושא : רווח מתיק הביטוח?זה בידיים שלך! 

 

2009

 

כנס אלמנטר