בחירות נובמבר 2021

הודעות ועדת הבחירות

הודעת בחירות מס' 1

הודעת בחירות מס' 2 – הערות והסברים באשר ללוח הזמנים העיקרי לבחירות

הודעת בחירות מס' 3 – בדיקת ספר הבוחרים

הודעת בחירות מס' 4 – הבהרה

הודעת בחירות מס' 5 – הודעה בדבר האפשרות להגיש מועמדות

הודעת בחירות מס' 6 – קול קורא

הודעת בחירות מס' 7 – תזכורת

הודעת בחירות מס' 8

הודעת בחירות מס' 9

הודעת בחירות מס' 10 – סיכום ישיבת וועדת הבחירות בנושא אישור המועמדים לתפקידים השונים

הודעת בחירות מס' 11 – סיכום ישיבת וועדת הבחירות בנושא אישור המועמדים לתפקידים השונים – עדכון 11/10/21

הודעת בחירות מס' 12 – מועד פרסום רשימת המתמודדים הסופית

הודעת בחירות מס' 13 – סיכום ישיבת וועדת הבחירות בנושא אישור מועמדים לתפקידים השונים – עדכון 14/10/21

הודעת בחירות מס' 14 – סיכום ישיבת וועדת הבחירות בנושא אישור מועמדים לתפקידים השונים – עדכון 17/10/21

הודעת בחירות מס' 15 – סיכום ישיבת וועדת הבחירות בנושא אישור מועמדים לתפקידים השונים – פרסום סופי – 20/10/21

טפסים

טופס הגשת מועמדות לתפקיד נשיא הלשכה – נספח א'

טופס המלצה לתפקיד נשיא הלשכה – נספח ב'

רשימת (אקסל) תמיכה עבור מועמד לנשיאות – נספח ג'

טופס הצגת מועמדות ליו"ר מחוז – נספח ד'

טופס הצגת מועמדות לחברות במוסדות הסניפיים ונציגים למועצה ארצית – נספח ה'

כתב התחייבות למועמדים לתפקידים (קבלת מאגרי מידע) – נספח ו'

טופס ערעור על ספר הבוחרים – נספח ז'

טופס הצגת מועמדות לחברות במוסדות ביקורת, אתיקה ותלונות הציבור ובית הדין הארצי למשמעת – נספח ח'

 

תקנון

תקנון הלשכה

 

לוח זמנים

לוח זמנים לבחירות נובמבר 2021

 

וועדת הבחירות המרכזית

חברי וועדת הבחירות