בחירות 2021

הודעת בחירות מספר 1 – עדכונים

סוכנות וסוכנים יקרים ,

 

ניתנת בזה הודעה לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל

(ע.ר 580013365)

 

להלן : הלשכה כי ביום רביעי כ"ט תשפ"א – 9 ביוני 2021, תתקיימנה הבחירות לנשיא הלשכה .(להלן הבחירות ).

 

ועדת הבחירות המרכזית תפרסם באתר הלשכה במרשתת, בכתובת WWW.INSURANCE.ORG.IL תחת הלשונית בחירות 2021, את כל ההודעות מטעמה לעניין הבחירות.

 

ובכלל אלה: נוהל הבחירות לנשיא הלשכה, לוח הזמנים לקיום הבחירות, פרוטוקולי הישיבות, הנחיות, הודעות, טפסים וכו'.

 

ועדת הבחירות לא תפרסם בעיתונות הודעות נוספות מטעמה.

הודעות מטעם הוועדה יתפרסמו רק באמצעות המרשתת, באתר הלשכה האמור.

 

בעלי זכות הבחירה בבחירות, המועמדים לתפקיד , המעוניינים והמתעניינים בבחירות מתבקשים לעקוב באורח שוטף באתר הלשכה המתואר לעיל.

 

פניות לוועדת הבחירות יתקבלו רק באמצעות מזכירת הוועדה הגב' נורית סימן טוב בכתובת: vadot@insurance.org.il

 

מצ"ב הודעה בעניין דמי חבר לחץ כאן 

 

בברכה ,

 

עו"ד חיים קנת

יו"ר וועדת הבחירות