דווקא עכשיו – לעבות תיקי בריאות של לקוחות קיימים ולגייס לקוחות חדשים

בשבוע שעבר קיימה ועדת הבריאות בלשכה, בראשות סו"ב איגור מורי, וובינר מקצועי באמצעות "זום", במכללה לפיננסים וביטוחבנושא ביטוחי הבריאות לאור מגפת הקורונה.

בדיון השתתפו עו"ד אמנון פיראן – מומחה לדיני ביטוחדורית שכטר – יועצת בתחום תביעות וחיתום ביטוח חייםבריאות וסיעוד ועו"ד איילת ערוסימאמנת למקצועיות בבריאות וחבר ועדת הבריאות סו"ב עופר חורש.

עו"ד פיראן דיבר על ההיבטים הביטוחיים והמשפטיים של הקורונה וביטוח מחלות קשותלדבריולמרות שהקורונה אינה מכוסה במסגרת ביטוח מחלות קשותבחינה יותר מעמיקה של הכיסוי הזה יכולה לפתוח צוהר נוסף שיאפשר אולי תביעה בעתיד.

וובינר של ועדת הבריאות בלשכה עם המכללה לפיננסים וביטוח

"המחלות הכלולות בנספח שעשויות להיות רלוונטיות לקורונה הן בעיקרמחלת ריאות חסימתית כרוניתתרדמתיתר לחץ דם ריאתי ראשוניאי ספיקת כליות סופניתותשישות נפש.

״מחלת ריאות חסימתית כרונית – מי שיחלה עכשיו בקורונה לא ייחשב כחולה במחלת חסימת ריאה חסימתית במיידיכי בטווח הקצר זה עדיין לא כרוני ולא ידוע אם זה קבועאבל לאורך זמן של מספר חודשיםייתכן בהחלט מצב כזהלחילופיןמי שחולה במחלת ריאות כלשהימצבו עלול להידרדר במהירות למצב הזה.

לשים לב לסייגים

״תרדמת – כאן המצב יותר פשוטייתכן וחברות הביטוח יטענו כי מדובר בתרדמת על בסיס יוזמה רפואית לטיפול בחולה ולכן לכאורה אין כיסויאבל אם יוכח כי מדובר בנזק נוירולוגי שגרם לחולה שלא להתעורר אז יש סיכוי טוב לממש את הפוליסה.

״יש לשים לב לסייגים של הפוליסותבעיקר לסייג של פטירה בתוך פרק זמן מסוים מיום גילוי המחלה (14 – 30 ימים תלוי בחברה ובגרסת הנספח)”, אמר פיראן.

דורית שכטר דיברה על ההקפדה הנדרשת בחיתום חולי סכרתשמוגדרת אף היא כמגפה כלל עולמית מאז 2006.

"סכרת הינה אחת ממחלות הרקע המסכנת את הנדבקים בקורונהלכןהלוקים בה נדרשים לזהירות יתר”, הסבירה שכטרלדבריה, "חוסר איזון רמת הגלוקוז בדם ומשך המחלה גורמים לסיבוכי סכרת רבים וקשים כגון פגיעה בכליותפגיעה בלב ובכלי הדם (אוטם שריר הלב ושבץ מוחי), פגיעה בראייהפצעים ונמק ברגליים ופגיעה בקצות העצבים.

״בשל סיבוכי סכרת אלוהחיתום לסכרת בביטוח בריאות הינו קפדני ותלוי המצאת מידע מפורט הכולל סוגמועד גלויטפולאיזון והאם יש סיבוכיםלביטוח בריאות".

עו"ד ערוסי הדגישה כי "חשוב לדייק כאשר מסבירים למבוטח את חשיבות הכיסוי לתרופות ותועלתווכאן חשוב לתת מענה לשאלה הרווחתהאם קיים טיפול תרופתי יעיל לקורונהאין עדיין אין טיפול תרופתי יעיל נגד נגיף הקורונהנבדקת היעילות של תרופות שכבר קיימות – חלקן על המדף – ומשמשות לטיפול במחלות אחרות.

תרופות ניסיוניות

״יש להדגיש כיהתרופות שנבחנות כיום לטיפול בקורונה ניתנות אך ורק בבתי החולים ולמי שמצבם מוגדר קשה או בינוניואם בכל זאת אנו נדרשים לשאלהבאילו מצבים יכוסו תרופות לקורונהמקרים אשר בהתקיים התנאים המוגדרים בהם עלות התרופה היא מעל ההשתתפות העצמיתהתרופה רשומה כתרופה במאגר תרופות ישראלי/מערבי ועוד.

״התרופה יכולה להיות משולמת מפוליסה פרטית:

– בהנחה שהתרופה תהיה רשומה להתוויה לקורונה במאגר תרופות ישראלי או מערבי ולא תהייה בסל.

– בהנחה שהתרופה תהייה רשומה להתוויה אחרת מקורונה אך תחשב אוף לייבל.

– בהנחה שעל פי בדיקה גנומית יימצא שתרופה שאיננה רשומה לקורונה ואיננה אוף לייבל מתאימה לטיפול בחולה.

״לסיכוםאין להבטיח למבוטחים כי הכיסוי לתרופות יכסה תרופות ניסיוניותבתנאים מסויימים יכוסו גם תרופות ניסיוניות ובלבד שהתרופה רשומה להתוויה כלשהיא באחד מהמאגריםהישראלי או המערבי.

״חשיבות רכישת הכיסוי כיום למי שלא רכש היא גבוהה, בשל הסיכוי כי בעתיד תתווסף שאלה בהצהרת הבריאות על נושא הקורונהדבר שיוכל להשפיע על קבלתו של מבוטח שחלה בקורונהאף אם הבריא ממנה”, הדגישה.

סו"ב מורי וסו"ב חורש מוסיפים: "נוכח גל הפניות לביטולי פוליסות בריאותחשוב לשקוד על שימורכי אין הקפאת פוליסותיש ביטול ואז גם חיתום מחדש בעת הצטרפות מחודשתבנוסףנוכח הזמינות הנמוכה של המערכת הציבוריתובעקבות הקורונהיש מודעות גבוהה לביטוחי בריאות פרטייםזה הזמן לגייס לקוחות חדשיםכי ההערכה היא שהחיתום בעתיד יהיה קשה יותר ויהיו יותר החרגותרצוי מאוד לפנות גם ללקוחות קיימים כדי לעבות את התיק שלהם בכיסויים חסרים".