דו"ח הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח

שנה לאחר הכרזתה, פרסמה השבוע הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח את מסקנותיה.

מטרות הוועדה הציבורית היא להשפיע על עיצוב עתיד הענף, לחזק את מעמד סוכן הביטוח הן רגולטורית והן בתודעה הציבורית, וכמו כן להיטיב את רמת השירות הניתן כיום לציבור המבוטחים בישראל.

בשנה החולפת קיימה הוועדה עשרות פגישות עם נבחרי ציבור, בכירים בענף הביטוח, הפיננסים, בריאות, סיעוד, וסוכני ביטוח. העדויות שהובאו בפני חברי הוועדה היו מהיבטים שונים של החברה, הממשל, הטכנולוגיה והצרכן הישראלי בהשוואה לנעשה בעולם.

המלצות הוועדה מתמקדות בחמישה היבטים מרכזיים של ענף הביטוח: הטיפול במשבר הפנסיה בישראל; הבטחת טיפול סיעודי הוגן; שיפור השירות של חברות הביטוח; תפקיד הממשל בעיצוב עתיד ענף הביטוח; ועתיד סוכן הביטוח.

עיקרי מסקנות הוועדה הן:

 • הקמת הרשות להגנת החוסכים
 • הקמת טריבונל משפטי לתביעות ביטוח
 • רשת ביטחון למוצרים פנסיוניים
 • שינוי גיל הפרישה – יצירת מנגנוני פרישה גמישים ודיפרנציאליים
 • הקדמת היציאה לשוק העבודה והחיסכון לפנסיה
 • פתיחת השוק לתחרות מחו"ל
 • חיזוק מעמדו של הסוכן כיועץ
 • בידול בין סוכן עצמאי (Broker) לסוכן בבעלות (Tied Agent)
 • קידום השקיפות בענף – פרסום שיעור ההחזר לציבור מתוך הפרמיות הנגבות
 • ביטוח סיעוד ממלכתי חובה
 • ריכוז ופישוט הטיפול במטופל הסיעודי בידי גורם אחד
 • הכרה בהוצאות ביטוח סיעוד פרטי

 

אנו מאמינים כי המלצות הוועדה הציבורית לבחינת עתיד הענף פשוטות וישימות. כמו כן, לנוכח האתגרים הרבים העומדים בפניו עשויות המסקנות לתרום לשגשוגו של ענף הביטוח, ולרווחת הציבור כולו.

 

מצ"ב מסקנות הוועדה במלואן.

 

שלכם,

סו"ב אריה אברמוביץ

נשיא לשכת סוכני ביטוח