דיווח עמלות ששולמו ע"י סוכן תאגיד לשנת 2018

סוכנות וסוכנים יקרים ,

על פי חוזר ביטוח 2017-10-2 , חלה חובה על סוכן תאגיד להגיש דיווח שנתי של התאגיד לראש רשות שוק ההון בגין תשלומי העמלות שהתאגיד שילם בשנת 2018. 

המועד האחרון להגשת דיווח עמלות 30 באפריל 2019.

 לנוחיותכם מצורף החוזר בקובץ מצ"ב

 את הדיווח יש להעביר באתר הרשות באמצעות הכרטיס החכם אשר ברשותכם.

 לתמיכה טכנית ניתן לפנות לטלפון 3002* או 1222-3002 (ממרכזיות) בימים א-ה בשעות 9:00-16:00. 

 חברים המתקשים בהעברת המידע לרשות, 

יפנו לעו"ד עדי בן אברהם במייל: adi@insurance.org.il 

מודגש כי יש להגיש דיווח גם אם לא שולמו עמלות כלל (דו"ח אפס).

בכבוד רב ,

עו"ד עדי בן אברהם
יועץ משפטי