דמי ביטוח לאומי ומס בריאות – פנסיה מוקדמת

דמי ביטוח לאומי ומס בריאות – פנסיה מוקדמת

צביקה משבנק

 1. השכר החודשי הממוצע במשק – 10,273 ₪.
 2. ההכנסה המרבית לתשלום ולניכוי – 43,890 ₪ לחודש.
 3. ההכנסה שממנה ישולמו וינוכו שיעורים מופחתים הנה עד 60% מהשכר החודשי הממוצע במשק – 6,164 ₪ לחודש.
 4. שיעורי דמי ביטוח לאומי ומס בריאות מפנסיה מוקדמת:
מופחת (%) מלא (%)
דמי ביטוח לאומי 0.39 דמי ביטוח לאומי 6.79
מס בריאות 3.10 מס בריאות 5.00
סה"כ 3.49 סה"כ 11.79

 

 1. סעיף 345ב לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 קובע חובת תשלום וניכוי דמי ביטוח לאומי ומס בריאות מפנסיה המשולמת מכוח חיקוק או הסכם עבודה לגמלאים בפרישה מוקדמת (פנסיה מוקדמת), לרבות מפנסיה מוקדמת המשולמת בשל נכות או אבדן כושר עבודה מלא או חלקי.
 2. חובת התשלום והניכוי מתייחסת לפנסיה מוקדמת המשולמת עד הגיע הגמלאי לגיל פרישה הקבוע בחוק.
 3. פטור מתשלום וניכוי דמי ביטוח לאומי ומס בריאות מפנסיה מוקדמת ניתנים לבאים:
  • אישה הנשואה למבוטח (בביטוח לאומי) ושאינה עובדת מחוץ למשק ביתה.
  • ידועה בציבור שבן-זוגה מבוטח (בביטוח לאומי) ושאינה עובדת מחוץ למשק ביתה.
  • מי שמקבל מביטוח לאומי קצבת נכות מעבודה בשיעור 100% לצמיתות.
  • מי שמקבל מביטוח לאומי קצבת נכות כללית מלאה בשיעור 75% לפחות לצמיתות.
  • מי שמקבל מביטוח לאומי קצבת נכות כללית מלאה בשיעור 75% לפחות באופן זמני לתקופה רצופה של שנה לפחות לתקופה שבה הוא מקבל את הקצבה (גם אם יש לו הכנסה אחרת).

 

צביקה משבנק רו"ח  (LL.MTZVIKA MESHBANK C.P.A. (ISR)                                   

להעברת פניה לייעוץ : לחץ/י כאן

כתובת המשרד: מגדל משה אביב, ז'בוטינסקי 7, רמת גן 52520 (קומה 25)

כתובת למשלוח דואר: קאפח 7/31 ראשון לציון 75730 

טלפקס: 03-7535536  נייד: 052-3493929  דוא"ל: tzvika66@bezeqint.net

 

לחוזרים קודמים :

חוזר 260 – עדכון סכומים ותקרות 2019

חוזר 261 – קרן השתלמות לאחר פטירה