הגשת מועמדות לחברי הוועדות המקצועיות

סוכנות וסוכנים שלום רב,

בימים אלה יו"ר הוועדות המקצועיות החלו את תהליך בחירת חברי הוועדה
אשר יפעלו במסגרת הוועדות במהלך הקדנציה.
ע"פ תקנון הלשכה סעיף 4.9.2 – "ימנה יושב ראש הוועדה את שאר חברי הוועדה", ובהתאם לנוהלי הארגון, ניתנת למעוניינים האפשרות להגיש מועמדותם לוועדות השונות.
מצ"ב טופס הגשת מועמדות לחברות בוועדות – להורדת הטופס לחץ/י כאן.
המעוניינים לקחת חלק בוועדות המקצועיות ולהשפיע אנא מלאו את הטופס
והחזירו למנהלת הוועדות המקצועיות נורית סימן טוב למייל
vadot@insurance.org.il או לפקס 072-2785961.
את הטופס יש להעביר עד לתאריך 10/01/18.
לאחר מועד ההגשה יועברו הטפסים ליו"ר הוועדה הרלוונטי להחלטתו.

בברכת עשייה פוריה,

רענן שמחי

מנכ"ל הלשכה