הוועדה הבינדורית

יו"ר הוועדה הבנידורית סו"ב ראובן רפ 

חברי הוועדה :

סו"ב רפי וייסמן

סו"ב דני פינקלשטין

סו"ב אלי גולן

סו"ב סוזי ברזילי

סו|"ב רונית מגנזי

סו"ב מיכל פלג

סו"ב ארלה פרסי

סו"ב אסף רג'ואן

סו"ב דוד בכר

סוו"ב שמוליק חיות