וועדת הסניורים והבין דורי

יו"ר הוועדה סו"ב ראובן רפ חבר לשכה משנת 1978 בעלים של רפ ביטוחים 

חברי הוועדה :

 

מועדי ישיבות הוועדה :