הוועדה להעצמה נשית

יו"ר הוועדה להעצמה נשית סו"ב מיכל וינצר חברת לשכה משנת 2001 בעלים של סוכנות "בית הביטוח"

חברי הוועדה :

 

מועדי ישיבות הוועדה :

21/2/2018

23/5/2018

22/8/2018

20/11/2018