הזמנה לאסיפה כללית

חברי הלשכה שלום רב,
בהתאם לסמכותי כנשיא הלשכה עפ"י סעיף 4.2.14 לתקנון
הנכם מוזמנים לאסיפה כללית (לכלל חברי הלשכה) שתערך בתאריך 25.3.21 בשעה 12:00.
על סדר היום :
ליאור רוזנפלד, נשיא הלשכה – בקשת הנשיא להקדמת מועד הבחירות לכלל מוסדות ובעלי התפקידים בלשכה – דיון והצבעה .
פרטים לגבי מיקום הישיבה ואופן ביצוע ההרשמה וההצבעה ימסרו בהמשך בהתאם למגבלות הקורונה .
                                         סו"ב ליאור רוזנפלד
                                              נשיא הלשכה
                                      לשכת סוכני הביטוח בישראל