הזמנה להגשת מועמדות להיכלל במאגר היועצים


בברכה,

עו"ד יניב מאיר

יועץ מקצועי ללשכת סוכני ביטוח בישראל