הכשרת עובדים בתחום הביטוח לצד קבלת מענקים ממשלתיים

בימים אלו שוקדת לשכת סוכני הביטוח לקראת פתיחת קורסי הכשרות מקצועיות בתחום הביטוח. פעולה יזומה זו מצד הלשכה מטרתה למלא אחר חוסרים משמעותיים בתקני עובדים מקצועיים במשרדי סוכנים וסוכנויות ביטוח.

לצד שקידה על תכני הקורס והיערכות לוגיסטית פנתה לשכת סוכני הביטוח למנהלת המעסיקים בזרוע העבודה שבמשרד הכלכלה והתעשייה לבחינת הסיוע הכלכלי הניתן בהקשר זה באמצעות מענקים כספיים.

בראשותה של סגנית נשיא הלשכה, גב' רים שוקחה, החלה מלאכת בחינת המענקים הרלוונטיים וגיבוש דרכי הפעולה מול מנהלת המעסיקים. סו"ב רים שוקחה מציינת כי עידוד מעסיקים באמצעות הנגשת המענקים מצביע על כך שמצוקת כוח אדם מיומן היא בעיה רוחבית ואינה נחלתם רק של סוכני הביטוח. עוד מבקשת להבהיר סגנית הנשיא כי מדובר במענקים שמטרתם לעודד ולסייע למעסיקים, ביניהם סוכני ביטוח, הנדרשים להכשיר עובדים מקצועיים לשם איושם במקום העבודה.

נכון להיום, מענק ממשלתי יכול להיות רלוונטי למעסיקים (עוסק מורשה או תאגיד) בתחום הפיננסים המבקשים לקלוט עובדים חדשים כעובדים מן המניין  או בגין עובדים שהועסקו לפני פחות מ- 60 יום מיום הבקשה, תוך התחייבותם להעסקת העובד לתקופה שלא תפחת מחצי שנה לפחות ובהיקף של מעל 135 שעות חודשיות (מעל שכר המינימום) כאשר הליך הכשרת העובד הנקלט במקום העבודה מתבצע בעזרת חונך/ת ממקום העבודה OJT-(on job training)  .

המענק שניתן למעסיקים הזכאים מהווה מימון חלקי של שכר העובדים והחונכים בתקופת ההכשרה כמפורט להלן (יובהר כי המידע המוצג הינו בהתאם למידע שהתקבל בלשכה נכון למועד כתיבת שורות אלו):

הכשרה וחניכה:  עבור הכשרה וחניכת עובדים חדשים המועסקים במשרה המזכה במענק – ישולם למעסיק מענק הכשרה וחניכה בסך 10,000 ₪ כולל מע"מ.

מענק נוסף עבור הכשרת אוכלוסייה מועדפת:  עבור הכשרה וחניכת עובדים השייכים לאוכלוסייה מועדפת, ישולם למעסיק מענק נוסף בסך 2,000 ₪ כולל מע"מ.
אוכלוסיות המוגדרות כאוכלוסייה מועדפת – יוצאי אתיופיה, יוצאים בשאלה, חרדים, ערבים, בדואים, דרוזים, צ'רקסים, אנשים עם מוגבלויות, הורים עצמאיים, צעירים בסיכון, אוכלוסיית רווחה, אוכלוסייה בקצה הרצף הטיפולי.

מענק נוסף עבור השמה בשכר גבוה:  עבור הכשרה וחניכה של עובדים חדשים המועסקים במשרה המזכה במענק, בשכר חודשי ממוצע של 8,500 ₪ – ישולם "מענק השמה נוסף בשכר גבוה" בסכום של 5,000 ₪.

  • תקופת הוותק של העובד במקום העבודה לשם קבלת המענקים המתוארים לעיל – מהווה פרמטר לשם עמידה בזכאות לקבלת המענק.
  • את הבקשה ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון בקישור הבא (הגשת הבקשה רלוונטית גם לעובדים שכבר נקלטו במקום העבודה עד מקסימום 60 ימים לפני מועד הגשת הבקשה):

https://govforms.gov.il/mw/forms/OjtNewRequest@labor.gov.il#!employerDetails

  • לתשומת ליבכם: תנאיי וגובה המענק יכולים להשתנות מעת לעת, על כן מומלץ להגיש את הבקשה בהקדם.