וועדת אתיקה 2013-2017

יו"ר הועדה סו"ב חוה פרידמן וינרב

סוכנות ביטוח חוה פרידמן וינרב חברת לשכה משנת בעלים של סוכנות …

חברי הועדה :

סו"ב סבטני בני
סו"ב אורגל מרים
סו"ב ברנר מאיר
סו"ב כהן שמשון
סו"ב מירון אברהם
סו"ב שקל יאיר
סו"ב אליוביץ ישראל
סו"ב טל ירון

 תקנון וועדת האתיקה