וועדת האתיקה ותלונות הציבור

יו"ר וועדת האתיקה ותלונות הציבור סו"ב ד"ר יעקב ביתן  חבר לשכה משנת  2002

חברי הועדה :

סו"ב יולי לוין – סגן יו"ר הוועדה

סו"ב אתי גבע

סו"ב אבי קנול – ממונה על פרסום בעיתון הלשכה

סו"ב כהן שמשון

סו"ב גופר צביקה

סו"ב אורי פרלשטיין

מועדי ישיבות הוועדה :

9/1/2018

15/4/2018

11/7/2018

17/10/2018

12/12/2018

 תקנון וועדת האתיקה

טופס הגשת תלונה וועדת האתיקה 

ארכיון ועדת האתיקה