וועדת ביקורת משנת 2013-2017

יו"ר הועדה סו"ב דוד בכר

 

סוכן ביטוח דוד בכר חבר לשכה משנת1985 בעלים של סוכנות סי.אל.יו סוכנות לביטוח

חברי הועדה :

סו"ב קפלן רוני
סו"ב אסולין מאיר
סו"ב צורים יהודה

 תקנון וועדת ביקורת הלשכה המעודכן מיום 2.8.17

מועדי התכנסות הועדה

 

ישיבת סיום קדנציה 7.11.17