עדכון מס' 3 הוועדה קיימה ישיבה ביום 14/07/2022 על סדר היום: התייחסות קצרה לפרשיית יונט‏ קרדיט. סקירה של רו"ח קובי נבון – מבקר הפנים של הלשכה על סקר סיכונים שביצע…

עדכון מס' 3

הוועדה קיימה ישיבה ביום 14/07/2022

על סדר היום:

  • התייחסות קצרה לפרשיית יונט‏ קרדיט.
  • סקירה של רו"ח קובי נבון – מבקר הפנים של הלשכה על סקר סיכונים שביצע על תפקוד אורגני הלשכה השונים
  • התייחסות הוועדה בקצרה על כנס הבריאות שנערך במהל חודש 07/2022
     

כמו בישיבות הקודמות השתתפו רו"ח קובי נבון ועו"ד פיאד טמיש וכרגיל במקצועיותם הרבה תרמו תרומה כבדת משקל לישיבה.

 

החלטות

הוועדה קיבלה פה אחד את הדו"ח על כל מרכיביו כולל רמות הסיכון בתפקוד של כל אחד מגורמי התפעול , הביצוע והניהול ברמות השונות של הלשכה.

ההמלצות הועבר לטיפולו של הוועד המנהל.

הוועדה ביקשה לקבל פרטים על כנס הבריאות שהתקיים במהלך חודש 07/2022 מבחינת עלויות / הכנסות / חסויות וכיו"ב.

הוועדה העלתה שוב את בעיית אתר האינטרנט של הלשכה שמחייב עדכון / שיפוץ ו/או החלפה.

דיווח זה הועבר לחברי הוועד המנהל.

נוסיף שכל חבר לשכה מוזמן לבקש ולקבל כל מה שמעניין אותו שנעשה בלשכה.