וועדת הסניורים והמיזם הבין דורי

סוכנים נכבדים , 

 בימים אלו אנחנו מקימים וועדה חדשה בלשכה שתעסוק בפעילות ה"סניורים" 

 ו"המיזם הבין דורי " .

 מטרת הוועדה לחבר בין דורות של סוכני ביטוח, חניכת סוכנים צעירים ע"י 

סוכנים ותיקים, חיבור בין דורי, שילוב סוכנים צעירים במשרדי סוכנים ותיקים

(וההיפך) ומציאת פתרון לסוכנים לפני פרישה ללא דור המשך.

 בראש הוועדה יעמוד סו"ב ראובן רפ.

 סוכן המעוניין להצטרף לוועדה ישלח בקשה למייל : 

 vadot@insurance.org.il לידי מזכירת הוועדות עד תאריך 31/01/18.