וועדת כנסים ואירועים

יו"ר הוועדה סו"ב קובי ורדי חבר לשכה משנת 1986 בעלים של סוכנות הביטוח קמפוליסה בע"מ

חברי הוועדה :

סו"ב אריה אופיר

סו"ב רחל כבודי

סו"ב גקי אמסלם

סו"ב דוד הראובני

סו"ב נתן פרטוק

סו"ב רובי ברק

 

אירועים קרובים