וועדת כנסים ואירועים

יו"ר וועדת כנסים ואירועים סו"ב קובי ורדי

סוכן ביטוח קובי ורדי  חבר לשכה משנת 1986בעלים של סוכנות קמפוליסה

חברי הועדה :

סו"ב אריה אופיר – סגן יו"ר

סו"ב רחל כבודי – סגנית

סו"ב אורית מסחרי

סו"ב אבי שבי – משקיף

סו"ב אלה פולג

סו"ב גקי אמסלם – סגן

סו"ב חיים גולדיס

סו"ב דוד הראובני

סו"ב נתן פרטוק

סו"ב רובי ברק

מועדי התכנסות הוועדה לשנת 2018:

16/7

22/10

 

ארכיון וועדת כנסים ואירועים