וועדת כספים משנת 2013-2017

יו"ר הועדה סו"ב אבי ברוך

סוכן ביטוח אבי ברוך  חבר לשכה משנת 1989

בעל סוכנות הביטוח ס.צ אשכול פיננסים

חברי הועדה :

סו"ב משיח מעיין
סו"ב אסטרייכר יצחק
סו"ב מלר קרלין
סו"ב אלהרר ענת
סו"ב אורן מיכל
סו"ב גרינברג מלי
סו"ב חורין מיכל
סו"ב כבירי – טורקניץ אלינור
סו"ב כהן מירית
סו"ב לזרוב נסים
סו"ב מיטרני לילך
סו"ב סייפר יובל
סו"ב סתיו פיני פנחס
סו"ב פרלשטיין אורי
סו"ב רובינשטיין עמנואל
סו"ב רוזנבלום דורון

אורחים קבועים

רו"ח רעות אביתר

רו"ח מוטי גולנסקי מבקר פנים

דוחות כספיים

הצעת תקציב לשנת 2018 לשכה וליסו"ב

 

מועדי התכנסות הועדה

 

יפורסמו בהמשך