וועדת כספים

יו"ר וועדת כספים סו"ב סמי זילכה  חבר לשכה משנת 1993

 

חברי הועדה :

סו"ב דורון רוזנבלום – סגן יו"ר

סו"ב אורי מיכאלי

סו"ב שלמה אדמוני

סו"ב יעקב בוטנרו

סו"ב עמנואל רובנשטיין

סו"ב רועי יוכל

סו"ב אלינור כבירי

מועדי התכנסות הועדה לשנת 2018 :

29/4/2018

3/6/2018

25/7/2018

5/8/2018

28/10/2018

30/1/2019

ארכיון וועדת כספים