וועדת תקנון 2013-2017

יו"ר הועדה סו"ב עו"ד אריה אופיר

 

סוכן ביטוח אריה אופיר חבר לשכה משנת .. בעלים של סוכנות …

חברי הועדה :

סו"ב ענבר אבי
סו"ב פוקס נעמי
סו"ב קפלן עמיעד
סו"ב רום בני
סו"ב רפאלי ידידיה
סו"ב אופיר אריה

וועדת תקנון :

תקנון לשכת סוכני הביטוח בישראל – הינו הנוהל שעל פיו מתנהלת העמותה בישראל.

לאחר מעל 50 שנות פעילות והתנהלות עם תקנון מיושן שהיה בנוי תלאים, תלאים, בקדנציה האחרונה

ועדת התקנון בראשותי עמלה על חיבורו של תקנון חדש המתאים לזמן הנוכחי ולערכי הדמוקרטיה, תוך התאמתו לחוק העמותות

ולרצון של חברי הלשכה להתנהלות בשיתוף עם חברי ועד מנהל נבחרים על ידי הציבור.

התקנון עבר שינוי מקיף כשהשינויים הבולטים ביותר הינם – שינוי הרכב חברי ועד המנהל- מועד מנהל ממונה לועד מנהל נבחר, שינוי

מהות המועצה הארצית, ממועצה מייעצת ללא סמכויות, למועצת נציגים – בפריסה ארצית,  שלה הוקנו כל סמכויות האסיפה הכללית ,

ושינוי שיטת הבחירות באמצעות נוהל בחירות מסודר ומינוי יו"ר ועדת בחירות, עו"ד חיצוני .

התקנון החדש יצעיד את הלשכה המפוארת שלנו לעתיד טוב יותר עם שיתוף של חברים צעירים שיהוו את דור העתיד.

לאור חשיבותו של התקנון לניהול תקין של הלשכה אני סבור שבקדנציה הקרובה יהיו הרבה חברים שירצו להיות שותפים לשינוי ולעשיה

ואני ממליץ להם בחום להצטרף לועדת התקנון .

 

מועדי התכנסות הועדה

8.11.17 על סדר היום