וועד מנהל

יו"ר וועד המנהל סו"ב ליאור רוזנפלד

סוכן ביטוח ליאור רוזנפלד חבר לשכה משנת 1996 בעלים של סוכנות רוזנפלד צבי וליאור סוכנות לביטוח

חברי הוועד המנהל :

סו"ב הורנציק ליאור – מ"מ נשיא

סו"ב יוסי אנגלמן – סגן נשיא הלשכה

סו"ב מקסים דרעי – יו"ר המועצה הארצית

סו"ב אדוני מיכה – יו"ר מחוז הצפון

סו"ב בקשי יפת – יו"ר מחוז הדרום

סו"ב ג'ינה פלד – יו"ר מחוז השפלה

סו"ב דניאל קסלמן – יו"ר מחוז השרון

סו"ב נוגה עקל – יו"ר מחוז המרכז

סו"ב שמואל אשורי – יו"ר מחוז ירושלים

סו"ב איגור מורי – יו"ר וועדת בריאות וסיעוד

סו"ב דביר רפ – יו"ר הוועדה לסוכנים צעירים

סו"ב ישראל גרטי – יו"ר הוועדה לביטוח כללי

סו"ב מיקי נוימן – יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני

סו"ב סמי זילכה – יו"ר וועדת כספים

מועדי ישיבות הוועד המנהל :

17/6

3/7

2/8

6/9

4/10

1/11

4/12