ועדה לביטוח אלמנטרי

יו"ר הוועדה לביטוח כללי סו"ב ישראל גרטי סו"ב  חבר לשכה משנת 1997 בעלים של סוכנות פורום

 

חברי הוועדה לביטוח אלמנטארי:

סו"ב שמעון כהן

סו"ב סופר גיל

סו"ב דני פחימא

סו"ב אבנר רפאל

סו"ב אשר וטורי

סו"ב גולדפוס אבנר

סו"ב טל ברגיל

סו"ב שלומי גילה

סו"ב גיל עמיר

סו"ב עדוי עאטף

סו"ב שלמה אפלר

סו"ב דני גל

סו"ב ישראל גלעד

סו"ב אסף ייגר

סו"ב מאור כהן

סו"ב הלון מוניר

סו"ב שובל אברהם

סו"ב פולק מנחם

סו"ב רועי חן

סו"ב יובל בר

מועדי ישיבות הוועדה לשנת 2018 :

15/2/2018

12/4/2018

14/6/2018

16/8/2018

18/10/2018

12.11-15.11 – כנס אלמנטאר

כניסה לתוקף של התיקון לחוזר כתבי השירות 

מחלקת תביעות בחברות הביטוח 

מצגת של יו"ר הוועדה סו"ב ישראל גרטי בנושא "התנהלות נכונה בנזקי צנרת" – 01/02/18

ארכיון הוועדה לביטוח אלמנטארי