ועדה לביטוח אלמנטרי

יו"ר הוועדה לביטוח כללי סו"ב ישראל גרטי סו"ב  חבר לשכה משנת 1997 בעלים של סוכנות פורום

 

חברי הוועדה לביטוח אלמנטארי:

סו"ב שמעון כהן

סו"ב סופר גיל

סו"ב דני פחימא

סו"ב אבנר רפאל

סו"ב אשר וטורי

סו"ב גולדפוס אבנר

סו"ב שלומי גילה

סו"ב גיל עמיר

סו"ב עדוי עאטף

סו"ב שלמה אפלר

סו"ב דני גל

סו"ב ישראל גלעד

סו"ב אסף ייגר

סו"ב מאור כהן

סו"ב שובל אברהם

סו"ב פולק מנחם

סו"ב ארז קראוס

 

 

כניסה לתוקף של התיקון לחוזר כתבי השירות 

מחלקת תביעות בחברות הביטוח 

מצגת של יו"ר הוועדה סו"ב ישראל גרטי בנושא "התנהלות נכונה בנזקי צנרת" – 01/02/18

ארכיון הוועדה לביטוח אלמנטארי