ועדה לביטוח אלמנטרי 2013-2017

סו"ב אריאל מונין

סו"ב אריאל מונין חבר לשכה משנת 2003 בעלים של סוכנות אל-עד סוכנות לביטוח

חברי הוועדה לביטוח אלמנטארי

סו"ב כהן מאור
סו"ב אפלר שלמה
סו"ב בליטי משה
סו"ב גביש אלי
סו"ב דבי אילן
סו"ב דאר יאיר
סו"ב דר יאיר
סו"ב ורדי אלון
סו"ב ויגודסקי דותן
סו"ב מור ורד
סו"ב מורנו משה
סו"ב סקיאן יורם
סו"ב עמיר גיל
סו"ב קורוגודסקי דני
סו"ב מחאג'נה עאדל

חומר מקצועי

מיזם הנגשת הלוידס

אוגדן חוזרי רגולציה – ענף ביטוח כללי

סיכום קדנציה וועדה אלמנטרית