ועדה לביטוח פנסיוני

יו"ר הועדה סו"ב מיקי נוימן  חבר לשכה משנת 1986 בעל סוכנות הביטוח יוזמה סוכנות לביטוח

חברי הוועדה :

סו"ב נוימן מיכאל , יו"ר

סו"ב אבי אקהאוס , סגן

סו"ב איילת דן , יועצת

סו"ב איציק סיט

סו"ב אלון דור

סו"ב אריה מדורסקי

סו"ב בועז בראל

סו"ב דורון הורנפלד

סו"ב דרור שפיר

סו"ב ויקי בוסו טיקר

סו"ב זיוה לנגר

סו"ב יגאל הררי

סו"ב יעל לוי

סו"ב מור גרבר

סו"ב מיכל שילה

סו"ב רחמים מלכיאל

סו"ב משה קטורזה

סו"ב צבי לב

סו"ב צביה טבע

סו"ב ראובן טיטואני

סו"ב רון קשת – יועץ פרישה

סו"ב מושיק בן פורת – יועץ

מועדי ישיבות הוועדה :

4.6.18

2.7.18

27.8.18

29.10.18

29.11.18

17.12.18

ארכיון הוועדה לביטוח פנסיוני