ועדה לביטוח פנסיוני

יו"ר הועדה סו"ב אייל פז  "חוה פז סוכנות לביטוח "

חברי הוועדה :

סו"ב אייל פז , יו"ר

סו"ב אבי רוזנבאום , סגן

סו"ב איציק סיט

סו"ב אלון דור

סו"ב אריה מדורסקי

סו"ב בועז בראל

סו"ב דורון הורנפלד

סו"ב דרור שפיר

סו"ב ויקי בוסו טיקר

סו"ב יגאל הררי

סו"ב מיכל שילה

סו"ב רחמים מלכיאל

סו"ב משה קטורזה

סו"ב צבי לב

סו"ב צביה טבע

סו"ב ראובן טיטואני

סו"ב רון קשת – יועץ פרישה

סו"ב אלברט גבאי – יו"ר מועדון mdrt

 

ארכיון הוועדה לביטוח פנסיוני