ועדה לביטוח פנסיוני

יו"ר הועדה סו"ב מיקי נוימן  חבר לשכה משנת 1986 בעל סוכנות הביטוח יוזמה סוכנות לביטוח

חברי הוועדה :

סו"ב נוימן מיכאל , יו"ר

סו"ב איציק סיט

סו"ב אלון דור

סו"ב אריה מדורסקי

סו"ב בועז בראל

סו"ב דורון הורנפלד

סו"ב דרור שפיר

סו"ב ויקי בוסו טיקר

סו"ב זיוה לנגר

סו"ב יגאל הררי

סו"ב מיכל שילה

סו"ב רחמים מלכיאל

סו"ב משה קטורזה

סו"ב צבי לב

סו"ב צביה טבע

סו"ב ראובן טיטואני

סו"ב רון קשת – יועץ פרישה

סו"ב אייל פז

ארכיון הוועדה לביטוח פנסיוני