ועדה לביטוח פנסיוני

יו"ר הועדה סו"ב מיקי נוימן  חבר לשכה משנת 1986 בעל סוכנות הביטוח יוזמה סוכנות לביטוח

חברי הוועדה :

סו"ב אבי אקהואס

סו"ב אורית קרנזון

סו"ב איילת דן

סו"ב איציק סיט

סו"ב אלון דור

סו"ב אנה מלינה

סו"ב אריה מדורסקי

סו"כ בועז בר אל

סו"ב דורון הורנפלד

סו"ב דרור שפיר

סו"ב ויקי בוסו טיקר

סו"ב זהבה קוסטה כהן

סו"ב זיוה לנגר

סו"ב משה קטורזה

סו"ב יגאל הררי

סו"ב יעל לוי

סו"ב מור גרבר

סו"ב מיכל שילה

סו"ב מלכיאל רחמים

סו"ב צבי לב

סו"ב צביה טבע

סו"ב צביקה קידר

סו"ב קובי סויסה

סו"ב ראובן טיטואני

מועדי ישיבות הוועדה :

22/1/2018

29/1/2018

5/2/2019

19/2/2019

26/2/2019

9/4/2019

16/4/2019

 

ארכיון הוועדה לביטוח פנסיוני