ועדה לביטוח פנסיוני 2013-2017

יו"ר הועדה סו"ב יובל ארנון

סוכן ביטוח יובל ארנון, חבר לשכה משנת 2002

בעל סוכנות הביטוח ארנון את וינשטוק סוכנות לביטוח (1989) בע"מ

חברי הועדה :

סו"ב גולדיס חיים
סו"ב ורסנו יוסי
סו"ב זילכה סמי
סו"ב לב צבי
סו"ב לוי יעל
סו"ב מיכאלי אורי
סו"ב סיט איציק
סו"ב עמית דודי
סו"ב פרי ישראל
סו"ב קידר צבי
סו"ב קנול אבי
סו"ב קשת רון
סו"ב שפיר דרור
סו"ב שלר איתן
סו"ב אקהאוס אבי

חומר מקצועי של הועדה

ביטוח אובדן כושר עבודה חדש

3 באוגוסט 2017 | הודעה מטעם יו"ר ועדה פנסיונית

 

עמדת הלשכה בנושא תפעול התקבלה ע"י הפיקוח

2 ביולי 2017 | הודעה מטעם יו"ר ועדה פנסיונית

מצגת סיכום קדנציה