ועדה לביטוח פנסיוני

יושב ראש הועדה
חברי הועדה
אירועים
15/03
כנס ביטוח חיים פנסיוני 15-19.3.2019
רויאל ביץ' אילת, Ha-Yam Street, Eilat, Israel
קרא עוד
15/03
כנס חיים, פנסיוני ופיננסים 15-19/3/2020
דן אילת, אילת, ישראל
קרא עוד
11/03
כנס חיים ופנסיוני 11-14/3/2019
רויאל ביץ' אילת, הים, אילת, ישראל
קרא עוד
10/03
כנס חיים ופנסיוני וכנס MDRT, מרץ 2019
רויאל ביץ' אילת, הים, אילת, ישראל
קרא עוד
06/11
יום עיון בנושא "כלים מעשיים בפיננסים"
המסגר 42, תל אביב יפו, ישראל
קרא עוד
עדכונים משולחן הועדה
חובת דיווח ממשק אחיד -יפוי כח
החל מיום 29/4/18  לא ניתן להעביר יפוי כח שלא באמצעות המסלקה (אין להעביר ניירת לחברת ביטוח במייל או פקס ), אלא אם קיים ברשות הסוכן חיבור מאובטח כהגדרתו בחוזר.
קרא עוד
עמדת הלשכה בנושא תפעול התקבלה ע"י הפיקוח
עמדת הלשכה, כולל חוות הדעת המשפטית אשר הוציא עו"ד ג'ון גבע בנושא התפעול והשיווק ובפרשנות למונח "הפקדת כספים",  צמד המילים אשר חוזר בכל אחת משלושת פעולות התפעול כאמור בסעיף 3…
קרא עוד
יתרות צבורות בקופות מרכזיות לפיצויים
בהמשך לחוזר מס הכנסה 04/2017 בנושא יתרות צבורות בקופות מרכזיות לפיצויים פרסמה היום רשות המסים טופס חדש שמספרו 417 ושכותרתו: "בקשת מעסיק למשיכת סכום העודף בקופה מרכזית לפיצויים". מטרת הטופס…
קרא עוד
מעמדן של ועדות רפואיות הפועלות מכוח תקנוני קרנות הפנסיה
בית הדין לעבודה דן בערעור של עמית על החלטת הוועדה הרפואית של קרן הפנסיה, שקבעה כי הוא מסוגל לעבוד ב'עבודה מתאימה' בהיקף של חצי משרה | בית הדין קבע: הוועדה…
קרא עוד
רצף קצבה וחזרה מרצף קצבה
במהותו רצף קצבה הנו מסלול קצבתי וזאת בשונה מרצף פיצויים שהנו מסלול הוני. בסיומו של המסלול הפיצויים יימשכו בדרך של קצבה חודשית  לעומת בדרך הונית חד-פעמית כשמדובר ברצף פיצויים
קרא עוד
רצף פיצויים וחזרה מרצף פיצויים
במהותו רצף פיצויים הנו מסלול הוני וזאת בשונה מרצף קצבה שהנו מסלול קצבתי. בסיומו של המסלול הפיצויים יימשכו בדרך הונית חד-פעמית לעומת בדרך של קצבה חודשית כשמדובר ברצף קצבה
קרא עוד
פיצויים ומענקים עקב מוות
סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים עוסק בעובד שנפטר. הסעיף קובע שבנסיבות אלה על המעסיק לשלם לשאירי העובד שנפטר פיצויים כאילו פיטר אותו. התשלום לשאירים הנו בחלקים שווים. שאירים – בן-זוג…
קרא עוד
תגמולים עד ינואר 2000 – ייעוץ מס לפרישה
אם לדייק בתחביר אזי מדובר בתגמולים עד דצמבר 1999 אולם כל השוק מכיר את המונח תגמולים עד ינואר 2000 ולכן לצרכי אחידות אשתמש במונח זה גם כן. תגמולים שנצברו בקופת…
קרא עוד
פורשי כוחות הביטחון
פורשי כוחות הביטחון (צה"ל, משטרה, שב"ס, שב"כ, מוסד) נחשבים לאוכלוסייה ייחודית בישראל וחלים עליהם הוראות מס ייחודיות שאינן חלות על פורשים אחרים. פורשים אלה נהנים בין היתר ממענקים שונים ומקצבה.…
קרא עוד
מענק פרישה מעל 32 שנים
כידוע בנוסחת הקיזוז הקבועה בסעיף 9א לפקודה אין לכלול מענק פרישה פטור ממס ששולם בשל תקופת עבודה שקדמה ל- 32 שנים שקדמו לגיל הזכאות. רשות המסים התייחסה למענק פרישה זה…
קרא עוד
יתרת ההון הפטורה ממס
סעיף 9א לפקודה קובע את הוראות הפטור ממס ביחס לקצבה מזכה, קצבה מוכרת והיוון קצבה. הסעיף תוקן בהרחבה במסגרת תיקון 190 לפקודה בינואר 2012 ונקבעו בו הוראות חדשות ביחס לאופן…
קרא עוד
נכות ומיסוי פנסיוני
השכר החודשי הממוצע במשק – 10,273 ₪. ההכנסה המרבית לתשלום ולניכוי – 43,890 ₪ לחודש. ההכנסה שממנה ישולמו וינוכו שיעורים מופחתים הנה עד 60% מהשכר החודשי הממוצע במשק – 6,164…
קרא עוד
עדכון סכומים ותקרות 2019
עדכון סכומים והתיקרות לשנת המס 2019  צביקה משבנק  הנושא הסכום לחודש הסכום לשנה/הערות שווי 1 נקודת זיכוי ממס 218 ₪ לשנה – 2,616 ₪. שכר ממוצע במשק 10,273 ₪ עמית…
קרא עוד
דמי ביטוח לאומי ומס בריאות – פנסיה מוקדמת
השכר החודשי הממוצע במשק – 10,273 ₪. ההכנסה המרבית לתשלום ולניכוי – 43,890 ₪ לחודש. ההכנסה שממנה ישולמו וינוכו שיעורים מופחתים הנה עד 60% מהשכר החודשי הממוצע במשק – 6,164…
קרא עוד
קרן השתלמות לאחר פטירה
פעמים רבות אני נשאל מה דין כספי קרן השתלמות לאחר פטירה? את הדין ביחס לכך יש להסיק בעיקר ממה שלא כתוב בחוק...
קרא עוד
ה־ OECD ממליץ: אל תשלמו קצבאות זיקנה לעשירים כדי להגדיל הקצבאות לנזקקים
מטרת ההמלצה היא להוביל למהלך שישחרר כספים לביטוח לאומי
קרא עוד
ביטוח אבדן כושר עבודה חדש
הודעה חשובה לסוכני ביטוח פנסיוני חברי הלשכה בתאריך ה- 01.08.2017 מתוכנן להתחיל שיווקו של ביטוח אבדן כושר עבודה חדש השונה במבנה ובמאפיינים שונים מהמוצר שהיה קיים עד כה. מצורפת מצגת…
קרא עוד