ועדה לסוכנים צעירים והכשרת הסוכן

יו"ר הועדה לסוכנים צעירים והכשרת הסוכן סו"ב דביר רפ

סוכן ביטוח דביר רפ חבר לשכה משנת 2008 דור ממשיך ובעלים של סוכנות ראובן רפ ביטוח ופיננסים

חברי הועדה :

סו"ב סוהיר עאמר עזאם

סו"ב נטלי קיסר

סו"ב בהיר דב

סו"ב אופיר עקיבא

סו"ב חן שוורצמן

סו"ב שחר שמאי

סו"ב ליבת קמפלר

סו"ב שרון טיקוצקי

מועדי ישיבות הוועדה:

20/20/2018

22/5/2018

15/8/2018

7/11/2018

ארכיון הוועדה לסוכנים צעירים