ועדה לסוכנים צעירים 2013-2017

יו"ר הועדה סו"ב דביר רפ

סוכן ביטוח דביר רפ חבר לשכה משנת 2008 דור ממשיך ובעלים של סוכנות ראובן רפ ביטוח ופיננסים

חברי הועדה :

סו"ב ברוידה רגינה
סו"ב ג'והן מירב
סו"ב חזז רויטל
סו"ב טיקוצקי אורגד שרון
סו"ב כהן יעל
סו"ב לוין אניה
סו"ב פרוס ויקטוריה
סו"ב שמאי שחר

פעילויות וכנסים לסוכנים צעירים

יום עיון לסוכנים צעירים 2/10/2017

מועדי התכנסות הועדה

19.10.17-  על סדר היום