ועדת ביקורת

יושב ראש הועדה
חברי הועדה
אירועים
עדכונים משולחן הועדה
וועדת הביקורת – עדכון מס' 2
עדכון מס' 2 הוועדה קיימה ישיבה ביום 27/03/2022 . על סדר היום :-   סקירה על דו"ח בדיקה מיוחדת שביצע המבקר הפנימי – רו"ח קובי נבון על תשלומים שבוצעו בסוף…
קרא עוד
משולחנה של וועדת הביקורת   הוועדה נפגשה 2 פגישות פרונטליות ו2 פגישות בזום. הוועדה מינתה את אורנה יחזקאל כסגנית יו"ר והצביעה בעד המלצה למינוי רו"ח קובי נבון לתפקיד המבקר הפנימי…
קרא עוד