ועדת בריאות וסיעוד 2013-2017

יו"ר הוועדה סו"ב יואל זיו

סוכן הביטוח יואל זיו חבר לשכה משנת .. בעלים של סוכנות לביטוח

חברי הוועדה :

סו"ב אדליס יעקב
סו"ב אקוה אבינועם
סו"ב ארגמן גדי
סו"ב גוטוירט רועי
סו"ב טנר שי
סו"ב כהן יניב
סו"ב מורי איגור
סו"ב נתנאל דוד
סו"ב ישי שחר
סו"ב לבקוביץ ורדה

חומר מקצועי של הוועדה

מצגת "ביטוח סיעודי לחברי קופות החולים"  שהוצגה ביום עיון ים המלח ב 07.08.2017
סו"ב יואל זיו יו"ר ועדת בריאות וסיעוד

לו"ז הוועדה

21.8.17 על סדר היום

18.9.17 על סדר היום

16.10.17 על סדר היום