ועדת בריאות וסיעוד

יו"ר הוועדה לביטוח בריאות וסיעוד סו"ב איגור מורי

סוכן הביטוח איגור מורי חבר לשכה משנת 2007  בעלים של סוכנות לביטוח איגור מורי ביטוחים

חברי הוועדה :

סו"ב חגי לנצט

סו"ב גדי ארגמן

סו"ב אולג זבוצקי

סו"ב סער חי שמיר

סו"ב אבינועם אקוה

סו"ב עופר חורש

סו"ב בן שרעבי

סו"ב רבקה גרבר

סו"ב יאן קגן

סו"ב שי טנר

סו"ב רמי שלום

סו"ב איציק משה

סו"ב עודד וינשטיין

סו"ב לירן ריש

השוואת ביטוחי בריאות וסיעוד 2019

ארכיון הוועדה לביטוח בריאות וסיעוד