עדכון מס' 6 הוועדה קיימה את ישיבתה הרבעונית השנייה לשנת 2023 ביום – 04/07/2023. במהלך הרבעון השני התקיימה ישיבת זום נוספת.

על סדר היום:-

  1. דברי פתיחה של הח"מ והתייחסות להדלפה מישיבת המועצה הארצית של דיווח וועדת הביקורת לחברי המועצה כמו כן, דיווח קצר לחברי הוועדה על התפטרותם של יו"ר הדירקטוריון של ליסו"ב -סו"ב אלי ארליך ושל מנכ"ל הלשכה מר נדב גרינשפן.

 

  1. התייחסות של היועמ"ש – עו"ד פיאד טמיש בנוגע לחובת הסודיות שחלה על כל נושאי המשרה בלשכה בכלל וחובת הסודיות המוגברת שחלה באופן מיוחד על חברי וועדת הביקורת בפרט. ובנוסף הציג את הסיבות שהציגו בפניו סו"ב אלי ארליך ומר נדב גרינשפן בנוגע להתפטרותם.

 

  1. מעקב של וועדת הביקורת על ביצוע / אי ביצוע החלטות הוועד המנהל.

החלטות:-

 

  1. הוועדה בדקה האם הייתה התפתחות בנוגע להצטרפות ו/או שיתוף פעולה חוזר עם לה"ב , שנתקבלה החלטה לזמן את רועי כהן (נשיא לה"ב) לישיבת הוועד המנהל בהמשך – נכון להיום – טרם זומן.

 

  1. הוועדה בדקה את מאגר היועצים המקצועיים של הלשכה ונמצא שכיום המאגר מונה 23 יועצים.

 

  1. הוועדה בדקה מה בנוגע להשתלמות של כל נושאי המשרה בלשכה בנושא הממשל התאגידי ונמצא שאכן הלשכה מקיימת קורס דירקטורים , אליו יכולים להצטרף נושאי המשרה ,ללמוד ולהכיר את מהות ומשמעות תפקידיהם בעמותה ובחברות הבנות שלה.

 

  1. הוועדה בדקה מה קורה בנוגע לתביעת חברת תותים תערוכות בע"מ נגד לשכת סוכני הביטוח .(תביעה שנפתחה בשנת 2021) ונמצא שהצדדים הגיעו להסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין.

 

  1. במהלך הישיבה דיווחה סו"ב אורנה יחזקאל על פגישתה עם סוכן צעיר, ממנו למדה שקיימת בעיה טכנית בגביית דמי החבר בשנת 2023. בירור במהלך הישיבה גם מול הנשיא וגם מול מחלקת הכספים העלה שאכן מדובר בבעיה שיוצרת "חור" גדול בתקציב . הוועדה לקחה על עצמה לטפל בעניין בהקדם האפשרי ולהעלות נושא זה בפני מנכ"ל הלשכה החדש – מיד עם כניסתו לתפקיד כבר בימים הקרובים.

 

  1. הוועדה תמליץ בפני הוועד המנהל לקבוע שהליך גביית דמי החבר יסתיים בכל שנה עד 31 במרץ אותה שנה. ועל מחלקת הכספים ומערכות המחשב של הלשכה להיערך בהתאם.