ועדת כספים – ארכיון

יושב ראש הועדה
חברי הועדה
אירועים
13/02
וועדת כספים
קרא עוד
28/10
וועדת כספים
קרא עוד
29/04
וועדת כספים
קרא עוד
13/08
וועדת כספים
קרא עוד
עדכונים משולחן הועדה