ועדת רווחה משנת 2013-2017

יו"ר הועדה סו"ב עוזי ארגמן

סו"ב עוזי ארגמן חבר לשכה בעלים של סוכנות …

חברי וועדת רווחה

סו"ב אליוף עדית
סו"ב בינוביץ מישל
סו"ב בללי מרק
סו"ב חדד מאיר
סו"ב כגן יעקב
סו"ב כהן שמעון
סו"ב מגנאזי משה
סו"ב פחימא דני
סו"ב צינורי עופר
סו"ב רז עמנואל
סו"ב רומאנו נתן
סו"ב פרנקל אבי

 

הטבות לחברי הלשכה

מכירת תוי קניה של רמי לוי 

כרטיס אשראי

גיפט כארד

 

 

מועדי התכנסות הועדה

15.8.17  – על סדר היום :