קריטריונים לחברות 2020 מועדון MDRT

עליך לעמוד באחד משלושת תנאי הסף המצוינים בטבלה מטה:

חברות לשנת 2020

חברות לשנת 2020 הנה בגין פעילות שנת 2019

Conversion
Factor
Top of the
Table
Court of
the Table
Qualifying Member  
3.4663 2,130,600 1,065,300 355,100 עמלה
3.453 4,261,200 2,130,000 710,200 תפוקה
3.4663 3,690,600 1,845,000 615,100 *הכנסה

 

מקדם שקלול העמלה מקדם שקלול התפוקה  
100% מכל העמלות בגינו 6% מהכסף החדש המושקע מוצרים פיננסיים
100% מעמלת שנה ראשונה 10% מהפרמיה השנתית הראשונה ביטוחי בריאות קולקטיביים

יש לשים כי מקדמי השקלול לעניין מוצרים פיננסיים וביטוחי בריאות קולקטיביים יהיו כדלקמן:

לתקנון ה MDRT העולמי המפורט לחץ כאן: