חוברת ההשוואות - סו"ב חגי לנצט מ"מ יו"ר וועדת הבריאות.    

החוברת נכונה לאמצע חודש יוני 2023