חוזרי רגולציה של משרד האוצר

מס"ד שם מס' חוזר תאריך יציאת חוזר לינק הערות
472 תכנית הפעולה של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון למען הגיל השלישי

03/09/19 תכנית הפעולה של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון למען הגיל השלישי
מכתב נלווה
471 מרכיבי חשבון בקופת גמל – תיקון 29/07/19 מרכיבי חשבון בקופת גמל – תיקון
470
שירות ללקוחות גופים מוסדיים
2019-9-7 16/07/19
שירות ללקוחות גופים מוסדיים
שירות ללקוחות גופים מוסדיים – תיקון
469 תיקון הוראות החוזר המאוחד – שער 6 חלק 3 – ספקים מעריכים בביטוח סיעודי 2019-1-7 24/06/19 תיקון הוראות החוזר המאוחד – שער 6 חלק 3 – ספקים מעריכים בביטוח סיעודי
468

מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים – ממשק מעסיקים

23/05/19 ממשק מעסיקים
ממשק מעסיקים – מכתב נלווה
ממשק מעסיקים – טיוטה
ממשק מעסיקים – טיוטה – מכתב נלווה
467 אישור קיום ביטוח

2019-1-6 15/05/19 אישור קיום ביטוח
נספח
466 שיווק תכניות לביטוח מפני אובדן כושר עבודה – תיקון 2019-1-5 07/04/19 שיווק תכניות לביטוח מפני אובדן כושר עבודה – תיקון
465 איסוף מידע סטטיסטי – פניות ציבור 2019-9-3 18/03/19 איסוף מידע סטטיסטי – פניות ציבור
464 מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי – תיקון 2019-10-1 19/02/19 מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי – תיקון
463 אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל – תיקון

2019-9-1 24/01/19 אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל – תיקון
אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל – תיקון – עקוב אחר שינויים
462 תיקון הוראות החוזר המאוחד – שער 6 חלק 3 – ביטוח סיעודי 2018-1-12 27/11/18 תיקון הוראות החוזר המאוחד – שער 6 חלק 3 – ביטוח סיעודי
461 הליך שיווק פנסיוני בעת צירוף למוצר פנסיוני – הבהרה 12/11/18 הליך שיווק פנסיוני בעת צירוף למוצר פנסיוני – הבהרה
460 תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות 14/10/18 תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות
459 תיקון הוראות חוזר מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי 2007-9-8 27/08/18 תיקון הוראות חוזר מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי
458 ממשק אינטרנטי לאיתור מוצרי ביטוח – תיקון


2018-1-14 27/08/18 ממשק אינטרנטי לאיתור מוצרי ביטוח
ממשק אינטרנטי לאיתור מוצרי ביטוח – תיקון
נספח
457 מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני – ממשק הניוד – הבהרות 26/08/18 ממשק הניוד – הבהרות
456
חוזר הנהגת תכניות ביטוח ותקנון קופת גמל
2018-9-29 חוזרים הנהגת תכניות ביטוח ותקנון קופת גמל
נספח א' – חוזר מסומן בשינויים
455 הליך לקביעת קרן פנסיה נבחרת 07/08/2018 הליך לקביעת קרן פנסיה נבחרת
454 חוזר מבנה אחיד להעברת מידה ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני-ממשק מעסיקים 2018-09-27 06/08/2018 חוזר
ממשק מעסיקים-גרסה 3
453 עמדת ממונה- הסעה שיתופית 06/08/2018 חוזר
452 הכרת הלקוח בעת התקשרות ראשונית של גוף מוסדי עם לקוח שהוא יחיד-טיוטה שנייה 06/08/2018 חוזר
מכתב נלווה
451 מסמך הנמקה -תיקון 2018-10-11 18/07/2018 חוזר
חוזר כולל שינויים
450 צירוף לביטוח-תיקון 2018-01-10 15/07/2018 חוזר
חוזר תיקון
נספח א' -דף פרטי ביטוח
449 דוח שנתי ורבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי-תיקון 2018-09-26 10/07/2018 חוזר
448 טיפול בפניות איכות מידע-עדכון 2018-09-22 09/07/2018 חוזר
חוזר שינויים
447 ייפוי כח לבעל רישיון-תיקון 2018-10-08 09/07/2018 חוזר
חוזר שינויים
446 אימות זהות לקוח ע"י מערכת סליקה פנסיונית מרכזית באמצעות מערכת המידע המרכזית של מרשם האוכלוסין-ביטול חוזר 2018-09-23 09/07/2018 חוזר
445 מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני-עדכון-טיוטה 09/07/2018 חוזר
מכתב נלווה
444 עמדת ממונה- סיכום ממצאי ביקורות סייבר 09/07/2018 חוזר
443 הנהגת כתבי שירות ואופי שיווקם-תיקון 2018-01-09 09/07/2018 חוזר
חוזר תיקון
442 קופת גמל לחיסכון ארוך טווח לילד-תיקון 2018-09-25 09/07/2018 חוזר
441 התניות בהסדרים פנסיוניים הכוללים כיסויים ביטוחיים – תיקון 2018-09-21 09/07/2018 חוזר
440 תשלום עבור שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית – עדכון

2018-10-07 09/07/2018 חוזר
חוזר שינויים
439 הוראות ליישום חובת הליך הכרת הלקוח בגופים מוסדיים 2018-09-18 03/06/2018 חוזר
438 מיקור חוץ בגופים מוסדיים 03/06/2018 חוזר
437 תיקון החוזר המאוחד: השקת תכנית ביטוח או תקנון קופת גמל חדשים או כניסה לתחום פעילות חדש 2018-09-16 03/06/2018 חוזר
436 מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי-תיקון 2018-10-05 29/05/2018 חוזר
435 תיקון הוראות החוזר המאוחד- שער 6 חלק 3 פרק 2 – השתתפות עצמית בביטוח ניתוחים 2018-01-06 01/05/2018 חוזר
434 שירות סוכנים ויועצים ללקוחות 2018-10-03 01/05/2018 חוזר
433 קווים מנחים לעניין תכנית לביטוח מפני אובדן כושר עבודה 01/05/2018 חוזר
432 שיווק תכניות לביטוח מפני אובדן כושר עבודה 2018-01-08 01/05/2018 חוזר
431 מרכיבי חשבון בקופת גמל 2018-09-13 01/05/2018 חוזר
430 תשלום עבור שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית- עדכון 2018-10-04 01/05/2018 חוזר
429 מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני-עדכון 2018-09-11 01/05/2018 חוזר
428 תיקון החוזר המאוחד-מעילות והונאות מצד גורמים בתוך הארגון וגורמים מחוץ לארגון 2018-09-15 01/05/2018 חוזר
חוזר-תיקוני מהדורה
427 עיקרי השינויים ושאלות ותשובות ביחד לצו איסור הלבנת הון של גופים מוסדיים 15/03/2018 חוזר
426 תיקון הוראות החוזר המאוחד שער 6 חלק 3-עריכת תכנית לביטוח בריאות פרט 2018-01-04 04/03/2018 חוזר
425 חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית – עדכון 2018-10-01 04/03/2018 חוזר
424 תשלום עבור שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית- עדכון 2018-10-02 04/03/2018 חוזר
423 קבלת מידע ואישור ממעסיקים 2018-09-03 04/03/2018 חוזר
422 משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל-תיקון 2018-02-01 04/03/2018 חוזר
421 טיוטת טופס הצהרה עצמית של יחיד לצרכי FACTA ו- CRS 01/02/2018 חוזר
מכתב נלווה
420 חוזר ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים 2018-09-02 01/02/2018 חוזר
419 תיקון הוראות החוזר המאוחד-שער 6 חלק 2,3 ו-4-גילוי ודיווח למבוטח בביטוח בריאות 2018-01-01 01/02/2018 חוזר
418 תיקון הוראות החוזר המאוחר -שער 6 חלק 3-ביטוח סיעודי 2017-01-21 01/01/2018 חוזר
417 הוראות לעניין זכויות וחובות עמיתים בקרן פנסיה חדשה מקיפה – עדכון 2017-03-07 01/01/2018 חוזר
416 תיקון החוזר המאוחד – דרך חישוב מאזן אקטוארי ומקדמי תקנון של קרן פנסיה וקופת גמל מרכזית לקצבה-עדכון 2017-03-08 01/01/2018 חוזר
415 חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני-ממשק ניוד 2017-09-23 03/12/2017 חוזר
414 הצהרה על מדיניות השקעה צפויה 2017-09-24 03/12/2017 חוזר
413 הוראות לעניין בחירות קופות גמל-תיקון 2017-09-25 03/12/2017 חוזר
412 דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי-תיקון 2017-09-22 03/12/2017 חוזר
411 איסור גביית דמי טיפול בהלוואות 03/12/2017 חוזר
410 טיפול בפניות איכות מידע 2017-09-21 03/12/2017 חוזר
409 דיווח לממונה אודות תוצאות חישוב יחס כושר פירעון כלכלי-תיקון 2017-01-19 03/12/2017 חוזר
408 עמדת ממונה-ממשק מעסיקים 23/11/2017 חוזר
407 תיקון הוראות חוזר ביטוח 2016-1-14-השבת כספים מקרנית לציבור המבוטחים 2017-01-17 13/11/2017 חוזר
406 תיקון חוזר ביטוח 2016-1-22- השבת כספים מקרנית לציבור המבוטחים-מתכונת דיווח 2017-01-18 13/11/2017 חוזר
נספח א' קובץ דיווח
נספח ב' קובץ דיווח
נספח ג' טבלת קודי שגיאות
דוח רבעוני מסוקר ושנתי מבוקר
405 אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל 2017-09-19 08/11/2017 חוזר
חוזר – עקוב אחר שינויים
404 הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל-הוראת שעה-תיקון 2017-09-18 05/11/2017 חוזר
403 חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית-עדכון 2017-10-06 01/10/2017 חוזר
402 העברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים 2017-09-17 01/10/2017 חוזר
העברת כספים בין קופות גמל
401 דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני-תיקון 2017-09-15 12/09/2017 חוזר
400 דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי-תיקון 11/09/2017 חוזר
מעקב אחר שינויים
399 אחזור מידע אישי-תיקון 2017-01-14 03/09/2017 חוזר
398 מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסון הפנסיוני 2017-09-11 03/09/2017 חוזר
397 הוראות לעניין זיהוי חלופי של לקוחות גופים מוסדיים במצב חירום 2017-09-13 03/09/2017 חוזר
396 תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין דיווחים לממונה 2017-09-12 03/09/2017 חוזר
שער 5 (חלק 4 פרק 3) דיווח לממונה על שוק ההון – מהדורה 4
שער 5 (חלק 4 פרק 3) דיווח לממונה על שוק ההון – נספחים – מהדורה 4
שער 5 (חלק 4 פרק 3) דיווח לממונה על שוק ההון – קבצי דיווח – מהדורה 4
395 קווים מנחים לעניין תכנית לביטוח מפני אובדן כושר עבודה (תיקון) 2017-01-15 03/09/2017 קווים מנחים לעניין תכנית לביטוח מפני אבדן כושר עבודה (תיקון)
394 איחוד חשבונות קיימים בקרנות פנסיה חדשות – הוראת שעה-יישום נוסף 2017-03-05 03/09/2017 איחוד חשבונות קיימים בקרנות פנסיה חדשות – הוראת שעה – יישום נוסף
393 עמדת ממונה – ממצאי בדיקה בנושא הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם – טיוטה 02/08/2017 עמדת ממונה – ממצאי בדיקה בנושא הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם – טיוטה
מכתב נלווה
392 תיקון הוראות החוזר המאוחד – שער 6 חלק 3 פרקים 1, 3 ו-4 – ביטוח נסיעות לחו"ל (תיקון) 2017-01-11 04/07/2017 תיקון הוראות החוזר המאוחד – שער 6 חלק 3 פרקים 1, 3 ו-4 – ביטוח נסיעות לחו"ל (תיקון)
תיקון הוראות החוזר המאוחד – שער 6 חלק 3 פרקים 1, 3 ו-4 – ביטוח נסיעות לחו"ל
מכתב נלווה
391 כללים לתפעול מוצר פנסיוני 2017-10-05 02/07/2017 כללים לתפעול מוצר פנסיוני
390 חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני 2017-09-10 02/07/2017 מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני
389 טיוטת הכרעה עקרונית לעניין גביית דמי טיפול בהלוואות למבוטחים ולעמיתים 02/07/2017 טיוטת הכרעה עקרונית לעניין גביית דמי טיפול בהלוואות למבוטחים ולעמיתים
מכתב נלווה
388 תיקון חוזר – העברת קבצי מידע באמצעות כספות 2017-09-09 02/07/2017 תיקון חוזר – העברת קבצי מידע באמצעות כספות
387 חוזר מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי 2017-10-04 02/07/2017 חוזר מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי
מכתב נלווה
386 הבהרות לחוזר כללים לתפעול מוצר פנסיוני 01/06/2017 הבהרות לחוזר כללים לתפעול מוצר פנסיוני
385 ביטוח סיעודי קבוצתי ארוך טווח 2017-01-08 21/05/2017 תיקון הוראות החוזר המאוחד – שער 6 חלק 3 פרקים 1 עד 6 – תיקונים לגבי ביטוח סיעודי
מכתב נלווה
384 משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה 2017-09-08 03/05/2017 משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה
383 הוראות לניהול קרן חדשה 2017-03-01 03/05/2017 הוראות לניהול קרן חדשה
382 הוראות לניהול קרן חדשה כללית 2017-03-02 03/05/2017 הוראות לניהול קרן חדשה כללית
381 הוראות דיווח כספי לקרנות פנסיה חדשות 2017-03-03 03/05/2017 הוראות דיווח כספי לקרנות פנסיה חדשות
380 קווים מנחים לעניין תכנית לביטוח מפני אבדן כושר עבודה – תיקון 2017-01-07 03/05/2017 קווים מנחים לעניין תכנית לביטוח מפני אבדן כושר עבודה – תיקון
379 תשלום עבור שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית – עדכון 2017-10-03 03/05/2017 תשלום עבור שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית – עדכון
378 תיקון הוראות החוזר המאוחד – נזקי מים בביטוח דירה – עדכון 2017-01-06 02/04/2017 תיקון הוראות החוזר המאוחד – נזקי מים בביטוח דירה – עדכון
377 חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית – עדכון 2017-09-06 02/04/2017 חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית – עדכון
376 עמדת ממונה – חובות בעל רישיון 02/04/2017 עמדת ממונה – חובות בעל רישיון
375 דיווח שנתי על פרמיות, פוליסות ותשלום עמלות של גופים מוסדיים 2017-10-01 02/04/2017 חוזר
קובץ דיווח לגופים מוסדיים – פרמיות ופוליסות
קובץ דיווח לגופים מוסדיים – עמלות (עודכן בתאריך 7.3.2018)
374 דיווח שנתי בגין עמלות ופרטי תאגיד 2017-10-02 02/04/2017 דיווח שנתי בגין עמלות ופרטי תאגיד
קובץ דיווח תאגידים ובעלי רישיון
373 מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני 2017-09-04 01/03/2017 ממשק מעסיקים
מכתב נלווה
372 העברת קבצי מידע באמצעות כספות 01/03/2017 העברת קבצי מידע באמצעות כספות
נספח ב' – מבנה כספות
נספח א
371 צירוף לביטוח (תיקון) 2017-01-04 01/03/2017 צירוף לביטוח (תיקון)
צירוף לביטוח
נספחים
370 הוראות לניסוח תכניות ביטוח (תיקון) 2017-01-05 01/03/2017 הוראות לניסוח תכניות ביטוח (תיקון)
הוראות לניסוח תכניות ביטוח
369 בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור (תיקון) 2017-09-05 01/03/2017 בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור (תיקון)
בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור
368 אחזור מידע אישי 2017-01-01 01/02/2017 אחזור מידע אישי
367 ביטול פוליסת ביטוח 2017-01-03 01/02/2017 ביטול פוליסת ביטוח
366 דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי – תיקון 2017-09-02 01/02/2017 דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי – תיקון
365 מסמך הנמקה 2016-10-14 01/02/2017 מסמך הנמקה
364 ליווי פיננסי 2016-09-28 01/01/2017 ליווי פיננסי
363 כללי המערכת למעסיקים / מייצגים – ביצוע סליקת כספים לרשימות מעסיקים באמצעות המסלקה הפנסיונית 01/01/2017 כללי המערכת למעסיקים / מייצגים – ביצוע סליקת כספים לרשימות מעסיקים באמצעות המסלקה הפנסיונית
362 ביטוח נסיעות לחו"ל 2016-01-26 01/01/2017 תיקון הוראות החוזר המאוחד שער – 6 חלק 3 פרקים 1 , 3 ו- 4 ביטוח נסיעות לחו"ל
חלק 3 – הוראות לתכניות ופוליסות ביטוח בריאות – בעקוב אחר שינויים
361 מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי 2016-10-13 01/01/2017 מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי
360 כללים לתפעול מוצר פנסיוני 2016-10-15 01/01/2017 כללים לתפעול מוצר פנסיוני
359 חוזר הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל 2016-09-29 01/01/2017 חוזר הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל
358 תיקון החוזר המאוחד לגבי ביטוח סיעודי קבוצתי 29/12/2016 תיקון החוזר המאוחד לגבי ביטוח סיעודי קבוצתי
357 הבהרה בנושא העלאת דמי ניהול 30/11/2016 הבהרה בנושא העלאת דמי ניהול
356 כללים לתפעול מוצר פנסיוני 2016-10-11 30/11/2016 כללים לתפעול מוצר פנסיוני
355 בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור – תיקון 2016-09-22 30/11/2016 בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור – תיקון
354 עדכון חוזר חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית 2016-09-23 30/11/2016 עדכון חוזר חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית
353 הבהרות לחוזר כללים לתפעול מוצר פנסיוני – טיוטה 30/11/2016 הבהרות לחוזר כללים לתפעול מוצר פנסיוני – טיוטה
מכתב נלווה
352 תיקון הוראות החוזר המאוחד בענף ביטוח רכב חובה – עדכון תעריפי הביטוח השיורי לאופנועים בעלי מערכות בטיחות 2016-01-19 30/11/2016 תיקון הוראות החוזר המאוחד בענף ביטוח רכב חובה
351 ייפוי כוח לבעל רישיון 2016-10-12 30/11/2016 ייפוי כוח לבעל רישיון
350 איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים 2016-09-24 30/11/2016 איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים
קובץ דיווח בגין שנת 2017
349 עמדת ממונה – ממשק מעסיקים 30/11/2016 עמדת ממונה – ממשק מעסיקים
348 תיקון הוראות החוזר המאוחד – נזקי מים בביטוח דירה 2016-01-21 30/11/2016 תיקון הוראות החוזר המאוחד – נזקי מים בביטוח דירה
תיקון הוראות החוזר המאוחד – שער 6 חלק 2 – הוראות בענף ביטוח דירה – נזקי מים קודקס
347 השבת כספים מקרנית לציבור המבוטחים – מתכונת דיווח 2016-01-22 30/11/2016 השבת כספים מקרנית לציבור המבוטחים – מתכונת דיווח
נספח א' – קובץ דיווח
נספח ב' – קובץ היזון חוזר
נספח ג'- טבלת קודי שגיאות
נספח ד' – דוח רבעוני מבוקר
346 תיקונים והבהרות לגבי דיווחים בביטוח בריאות 2016-01-23 30/11/2016 תיקון הוראות החוזר המאוחד – שער 5 חלק 4 פרק 3- תיקונים והבהרות לגבי דיווחים בביטוח בריאות
טופס 15ד'
345 קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד 2016-09-20 06/11/2016 קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד
תקנון תקני לקופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד
344 מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי – הודעת תיקון – סופי 2016-10-17 31/10/2016 מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי – הודעת תיקון
מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי
343 מסמך הנמקה – סופי 2016-10-08 31/10/2016 מסמך הנמקה
342 הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל 2016-09-19 29/09/2016 הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל
נספח יג'1
נספח יג'2
נספח יג'3
341 עמדת ממונה – העברת מידע למסלקה הפנסיונית ושימוש במידע שהתקבל באמצעותה 29/09/2016 עמדת ממונה העברת מידע למסלקה הפנסיוניות ושימוש במידע שהתקבל באמצעותה
340 משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל 2016-02-01 29/09/2016 משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל
339 תקנון תקני לקופת גמל להשקעה 29/09/2016 תקנון תקני לקופת גמל להשקעה
hm_takanongemel-nilve.pdf
338 הוראות לעניין זכויות וחובות עמיתים בתקנון קרן פנסיה חדשה מקיפה 2016-03-04 29/09/2016 הוראות לעניין זכויות וחובות עמיתים בתקנון קרן פנסיה חדשה מקיפה
נספח ב' – הוראות לעניין זכויות וחובות עמיתים בתקנון קרן פנסיה חדשה מקיפה
337 השבת כספים מקרנית לציבור המבוטחים 2016-01-14 29/09/2016 השבת כספים מקרנית לציבור המבוטחים
336 קווים מנחים לעניין תכנית לביטוח מפני אבדן כושר עבודה 2016-01-16 29/09/2016 קווים מנחים לעניין תכנית לביטוח מפני אבדן כושר עבודה
335 תיקון הוראות החוזר המאוחד בענף ביטוח רכב חובה 2016-01-15 29/09/2016 תיקון הוראות החוזר המאוחד בענף ביטוח רכב חובה
334 שיווק פוליסות ביטוח חיים הכוללות מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים 2016-01-12 31/08/2016 שיווק פוליסות ביטוח חיים הכוללות מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים
333 מסלולי השקעה בקופות גמל 2016-09-13 31/08/2016 חוזר מסלולי השקעה – סופי
רשימת מסלולי השקעה – סופי
חוזר מסלולי השקעה – בעקוב אחר השינויים
332 עבודה באמצעות חשבון מפצל 2016-09-15 31/08/2016 עבודה באמצעות חשבון מפצל
331 מסמך הנמקה 2016-10-04 31/08/2016 מסמך הנמקה
330 חתימה ממוחשבת 2016-10-05 31/08/2016 חתימה ממוחשבת
329 כללים לתפעול מוצר פנסיוני 2016-10-06 31/08/2016 כללים לתפעול מוצר פנסיוני
328 ניהול סיכוני סייבר בגופים מוסדיים 2016-09-14 31/08/2016 ניהול סיכוני סייבר בגופים מוסדיים
327 עמדת ממונה – ממשק מעסיקים 31/08/2016 עמדת ממונה – ממשק מעסיקים
326 עמדת ממונה איסור הלבנת הון – ביטוח 10/08/2016 עמדת ממונה איסור הלבנת הון – ביטוח
325 חוזר דוח תקופתי של חברות מנהלות- הבהרה 09/08/2016 חוזר דוח תקופתי של חברות מנהלות- הבהרה
324 התקשרות גוף מוסדי עם בעל רישיון 2016-10-03 03/08/2016 התקשרות גוף מוסדי עם בעל רישיון
323 ממשק מעסיקים- עמדת ממונה – טיוטה 03/08/2016 ממשק מעסיקים- עמדת ממונה – טיוטה
מכתב נלווה
322 עדכון תעריפי הביטוח השיורי לאופנועים בעלי מערכות בטיחות 2016-01-10 03/08/2016 עדכון תעריפי הביטוח השיורי לאופנועים בעלי מערכות בטיחות
321 עדכון משתנים בענף רכב חובה 03/08/2016 עדכון משתנים בענף רכב חובה
320 תיקון הוראות החוזר המאוחד בענף ביטוח רכב חובה – מחיקת סעיפים 2.2.1(ה)(2) ו-2.2.1(ה)(3) לחוזר המאוחד 2016-01-11 03/08/2016 תיקון הוראות החוזר המאוחד בענף ביטוח רכב חובה
חלק 2 – הוראות לחוזה בענפי ביטוח כללי קודקס סופי
מכתב נלווה
319 המלצת בעל רישיון לאי איחוד חשבונות לא פעילים לחשבון פעיל בקרן פנסיה – הבהרה 02/08/2018 המלצת בעל רישיון לאי איחוד חשבונות
318 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים 01/08/2018 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016
הודעה על אישור החוק
317 הנחיה לביצוע תרגיל ניהול המשכיות עסקית והיערכות לשעת חירום לשנת 2016 01/08/2018 הנחיה לביצוע תרגיל ניהול המשכיות עסקית והיערכות לשעת חירום לשנת 2016
נספח ב – דוח בקר מובנה
316 תוצאות הליך קביעת קרנות ברירת מחדל נבחרות 01/08/2018 קרן ברירת מחדל נבחרת
315 תשלומים לקופת גמל – תיקון 19/07/2016 תשלומים לקופת גמל – תיקון
תשלומים לקופת גמל – תיקון (עקוב אחר שינויים)
314 העברת כספים בין קופות גמל – תיקון 19/07/2016 העברת כספים בין קופות גמל – תיקון
העברת כספים בין קופות גמל – תיקון (עקוב אחר שינויים)
313 בירור ויישוב תביעות טיפול בפניות ציבור 2016-09-09 05/07/2016 בירור ויישוב תביעות טיפול בפניות ציבור
312 הוראות לעניין בחירת קופת גמל – תיקון 2016-09-08 03/07/2016 הוראות לעניין בחירת קופת גמל – תיקון
הוראות לעניין בחירת קופת גמל – תיקון – עקוב אחר שינויים
הליך קביעת קרנות ברירת מחדל נבחרות
הליך קביעת קרנות ברירת מחדל נבחרות – עקוב אחר שינויים
מכתב נלווה
311 איחוד חשבונות קיימים בקרנות פנסיה חדשות – הוראת שעה 2016-03-03 30/06/2016 h_2016-3-3
310 חוזר תשלומים לקופת גמל – תיקון – טיוטה 29/06/2016 חוזר תשלומים לקופת גמל – תיקון – טיוטה
מכתב נלווה
309 עמדת ממונה – ממצאי ביקורת: ממצאי ביקורת רוחב בנושא איסור הלבנת הון בחברות ביטוח – טיוטה 16/06/2016 עמדת ממונה – ממצאי ביקורת: ממצאי ביקורת רוחב בנושא איסור הלבנת הון בחברות ביטוח – טיוטה
מכתב נלווה
308 צירוף לביטוח 09/06/2016 צירוף לביטוח
נספחים
307 ממשק מעסיקים – עמדת ממונה 29/05/2016 ממשק מעסיקים – עמדת ממונה
306 אחזור מידע אישי 2016-01-06 23/05/2016 אחזור מידע אישי
305 מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי – תיקון 2016-10-02 16/05/2016 חוזר מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי – הודעת תיקון
מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי תיקון
304 חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, תרגום לאנגלית לא רשמי 04/05/2016 וק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, תרגום לאנגלית לא רשמי
303 איחוד חשבונות קיימים בקרנות פנסיה חדשות – הנחיות להיערכות 02/05/2016 איחוד חשבונות קיימים בקרנות פנסיה חדשות – הנחיות להיערכות
נספח
302 הכרעה עקרונית בעניין אופן שיווק פוליסות תאונות אישיות 14/04/2016 הכרעה עקרונית בעניין אופן שיווק פוליסות תאונות אישיות
301 מסמך הנמקה 2016-10-01 10/04/2016 מסמך הנמקה
300 הליך קביעת קרנות ברירת מחדל נבחרות 10/04/2016 הליך קביעת קרנות ברירת מחדל נבחרות
299 הוראות לעניין בחירת קופת גמל 2016-09-06 13/03/2016 הוראות לעניין בחירת קופת גמל
הליך קביעת קרנות ברירת מחדל נבחרות
298 חוזר – תיקון הוראות החוזר המאוחד – פרק 1 בחלק 2 של שער 5 – מדידה 2016-01-04 07/03/2016 תיקון הוראות החוזר המאוחד – פרק 1 בחלק 2 של שער 5 – מדידה
סימן א' עקרונות לעריכת דוח כספי, סימן ב' – מדידת נכסים
סימן ג' – מדידת התחייבויות
297 עקרונות לעריכת חיתום רפואי-תיקון 09/02/2016 עקרונות לעריכת חיתום רפואי – תיקון
296 החוזר המאוחד – הוראות לעניין תכניות ופוליסות ביטוח בריאות 25/01/2016 חלק ביטוח בריאות בשער 6 לחוזר המאוחד
נספח א- הגדרות
נספח ב – רשימת חוזרי ביטוח בריאות החלים על תכניות, חוזי ביטוח ופוליסות לביטוח בריאות
מכתב נלווה
295 תקנות ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים 25/01/2016 תקנות ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים
תיקון תקנות ביטוח בריאות קבוצתי
דברי הסבר לתקנות
294 ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים 2016-01-03 25/01/2016 ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים
293 עמדת ממונה – איסדא 19/01/2016 עמדת ממונה – איסדא
292 דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי 2016-09-02 07/01/2016 דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי
דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי – בשינויים מוארים
291 תיקון הוראות החוזר המאוחד בענף ביטוח רכב חובה 2016-01-01 07/01/2016 תיקון הוראות החוזר המאוחד בענף ביטוח רכב חובה
חלק 2 – הוראות לחוזה בענפי ביטוח כללי – קודקס בעקוב אחר שינויים
נספחים לקודקס
290 תנאים לשליטה בחברה מנהלת של קרן פנסיה נוספת או בחברה מנהלת של קופת גמל נוספת 2016-09-01 05/01/2016 תנאים לשליטה בחברה מנהלת של קרן פנסיה נוספת או בחברה מנהלת של קופת גמל נוספת
289 חוזר העברת כספים בין קופות גמל-הבהרה 29/12/2015 חוזר העברת כספים בין קופות גמל-הבהרה
288 תקנות תשלומים לקופת גמל – תיקון 28/12/2015 תקנות תשלומים לקופת גמל – תיקון
מכתב נלווה
287 חוזר תשלומים לקופת גמל 28/12/2015 חוזר תשלומים לקופת גמל
286 תשלום גוף מוסדי עבור שירותי תפעול למעסיקים – הבהרה 28/12/2015 תשלום גוף מוסדי עבור שירותי תפעול למעסיקים – הבהרה
285 מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי – הודעת תיקון 2015-10-07 23/12/2015 מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי – הודעת תיקון
מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי – תיקון
284 הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם 2015-01-27 14/12/2015 הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם
מכתב נלווה
283 עריכת תכנית לביטוח סיעודי – עדכון מספר 4 2015-01-26 13/12/2015 עריכת תכנית לביטוח סיעודי – עדכון מספר 4
282 תיקון הוראות החוזר המאוחד – פרק 4 – ניהול נכסי השקעה 2015-9-34 13/12/2015 תיקון הוראות החוזר המאוחד – פרק 4 – ניהול נכסי השקעה (ועדת אשראי פנימית, בקרת השקעות וטיפול בחובות בעייתיים)
281 ניהול סיכוני אשראי אגב פעילות השקעות – תיקון 2015-9-33 13/12/2015 ניהול סיכוני אשראי אגב פעילות השקעות – תיקון
280 שיווק פוליסות ביטוח חיים הכוללות מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים 2015-01-25 06/12/2015 שיווק פוליסות ביטוח חיים הכוללות מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים
279 דיווח למפקח על תעריפים בתכניות לביטוח חיים 2015-01-24 30/11/2015 דיווח למפקח על תעריפים בתכניות לביטוח חיים
קובץ דיווח תעריפים – ריסק 1
קובץ דיווח תעריפים – ריסק 5
קובץ דיווח תעריפים – ריסק משכנתא
278 מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני – עדכון 25/11/2015 חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני – נספח א' – עדכון
277 עריכת תכנית לביטוח מחלות קשות 2015-01-17 06/10/2015 עריכת תכנית לביטוח מחלות קשות
276 הוראות לעניין הכיסוי הביטוחי בתכנית לביטוח תרופות 2015-01-18 06/10/2015 הוראות לעניין הכיסוי הביטוחי בתכנית לביטוח תרופות
275 עריכת תכנית לביטוח בריאות פרט 2015-01-19 06/10/2015 עריכת תכנית לביטוח בריאות פרט
274 אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט 2015-01-20 06/10/2015 אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט
273 הוראות יישום לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(תנאים בחוזה ביטוח לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל), התשע"ה- 2015-01-21 06/10/2015 הוראות יישום לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(תנאים בחוזה ביטוח לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל), התשע"ה-
272 עקרונות לשינוי תעריפים בביטוח בריאות למבוטחים קיימים 2015-01-22 06/10/2015 עקרונות לשינוי תעריפים בביטוח בריאות למבוטחים קיימים
271 ביצוע פעולות ע"י גוף מוסדי עבור מעסיק 2015-09-30 21/09/2015 ביצוע פעולות על ידי גוף מוסדי עבור מעסיק
דוגמא להרשאת מעסיק וביטולה
270 הבהרה בעניין בדיקה מחודשת של זכאות בביטוח סיעודי 16/09/2015 הבהרה בעניין בדיקה מחודשת של זכאות בביטוח סיעודי
מכתב נלווה
269 מסלולי השקעה בקופות גמל 2015-09-29 16/09/2015 מסלולי השקעה בקופות גמל
מסלולי השקעה בקופות גמל – מעקב אחרי שינויים
רשימת מסלולי השקעה
רשימת מסלולי השקעה – מעקב אחרי שינויים
אופן הצגת תשואה עבור מסלול אשר שונתה מדיניות ההשקעה שלו למסלול מותאם גיל
268 הוראות חוזר מאוחד לעניין – דיווח לממונה על שוק ההון 06/09/2015 הוראות חוזר מאוחד לעניין – דיווח לממונה על שוק ההון
נספחים לשער 5, חלק 4, פרק 3- דיווח לממונה על שוק ההון
קבצי דיווח לשער 5, חלק 4, פרק 3 – דיווח לממונה על שוק ההון
מכתב נלווה
267 תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים 25/08/2015 תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים
266 חוזר הוראות לניסוח תוכניות ביטוח 2015-01-16 24/08/2015 הוראות לניסוח תוכניות ביטוח
עמדת ממונה עקרונות לניסוח תוכניות ביטוח
265 ממשק מעסיקים-שאלות ותשובות 23/08/2015 ממשק מעסיקים-שאלות ותשובות
264 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(תנאים בחוזה ביטוח לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל), התשע"ה-2015 04/08/2015 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(תנאים בחוזה ביטוח לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל), התשע"ה-2015
263 אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט 2015-01-08 30/07/2015 אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט
מכתב נלווה
262 תיקונים והבהרות לגבי דיווחים בביטוח כללי 2015-01-13 29/07/2015 תיקונים והבהרות לגבי דיווחים בביטוח כללי
טופס 17
דיווח השמאים
261 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח בריאות קבוצתי), תשס"ט-2009 27/07/2015 תיקון תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(ביטוח בריאות קבוצתי), התשע"ה- 2015
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח בריאות קבוצתי), תשס"ט-2009
260 אישור מראש להעברת ניהול של קופת גמל 2015-02-02 23/07/2015 אישור מראש להעברת ניהול של קופת גמל
נספח ד' לחוזר אישור מראש להעברת ניהול של קופת גמל
259 צירוף לביטוח 2015-01-12 15/07/2015 צירוף לביטוח
נספח – דף פרטי ביטוח
258 ממצאי בדיקה רוחבית בנושא איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה ולהעברת כספים 14/07/2015 ממצאי בדיקה רוחבית בנושא איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה ולהעברת כספים
257 ממשק מעסיקים – עדכון 30/06/2015 ממשק מעסיקים – עדכון
מצגת הסבר
מידע למעסיקים
256 הכרעה עקרונית לגבי תשלום מע"מ וירידת ערך ברכב שלא תוקן 30/06/2015 הכרעה עקרונית לגבי תשלום מע"מ וירידת ערך ברכב שלא תוקן
255 הפקדת כספים במעמד עצמאי לקופת גמל בניהול אישי 2015-09-26 24/06/2015 הפקדת כספים במעמד עצמאי לקופת גמל בניהול אישי
254 דוח שנתי על יישום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים – תיקון 2015-09-25 14/06/2015 דוח שנתי על יישום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים – תיקון
נספח א
253 תשלום עבור שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית 2015-10-03 28/05/2015 תשלום עבור שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית
252 הלוואות ממונפות 2015-09-22 10/05/2015 הלוואות ממונפות
251 מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי – תיקון 04/05/2015 מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי – תיקון
250 קצבת נכות בקרן פנסיה במקרה של זכאות לקצבה ממקור אח 28/04/2015 קצבת נכות בקרן פנסיה במקרה של זכאות לקצבה ממקור אח
249 דרך גביית דמי ניהול מיתרה צבורה על ידי גוף מוסדי 2015-09-17 27/04/2015 דרך גביית דמי ניהול מיתרה צבורה על ידי גוף מוסדי
248 דיווח לממונה על שיעורי דמי ניהול במוצרי חיסכון פנסיוני 2015-09-16 14/04/2015 דיווח לממונה על שיעורי דמי ניהול במוצרי חיסכון פנסיוני
247 עריכת תכנית לביטוח בריאות פרט 2015-01-07 01/04/2015 עריכת תכנית לביטוח בריאות פרט
246 אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט 01/04/2015 אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט
245 צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ד-2014 30/03/2015 הודעת ראש הרשות על מדינות בסיכון
ו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ד-2014

 

امر منع تبييض الاموال (واجب التعريف، تقديم تقرير وإدارة تسجيلات لمقدمي خدمات العملة من اجل منع تبييض الأموال وتمويل الارهاب)، للعام -2014
244 תשלום גוף מוסדי לבעל רישיון – הבהרה 30/03/2015 עמדת ממונה: תשלום גוף מוסדי לבעל רישיון – הבהרה
243 הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל 2015-09-12 24/03/2015 חוזר הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל
נספח ז' – דף מידע לקרן פנסיה
נספח ח' – דף מידע לקופת גמל
נספח ט' – דף מידע לקרן השתלמות
242 שינוי סכום הביטוח בפוליסות ביטוח חיים אגב משכנתה 2015-01-05 22/03/2015 שינוי סכום הביטוח בפוליסות ביטוח חיים אגב משכנתה
241 עריכת תכנית לביטוח סיעודי – עדכון מספר 3 2015-01-06 22/03/2015 עריכת תכנית לביטוח סיעודי – עדכון מספר 3
240 דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי-תיקון 18/03/2015 דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי-תיקון
239 הכרעה עקרונית בעניין תשלום מע"מ וירידת ערך ברכב שלא תוקן – טיוטה 2015-09-13 11/03/2015 הכרעה עקרונית בעניין תשלום מע"מ וירידת ערך ברכב שלא תוקן – טיוטה
מכתב נלווה
238 עמדת ממונה – הוצאות ישירות בשל השקעה בקרן של קרנות 08/03/2015 עמדת ממונה- הוצאות ישירות בשל השקעה בקרן של קרנות
237 מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי 2015-09-11 04/03/2015 מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי
236 כללי המערכת – הבהרות לבדיקות ממשק אירועים 04/03/2015 כללי המערכת – הבהרות לבדיקות ממשק אירועים
235 שינויים בדיווח לקופות הגמל 26/02/2015 מכתב נלווה
הודעה למעסיקים
234 דוח חודשי לגבי קופות גמל, קרנות פנסיה וחברות ביטוח 2015-09-09 26/02/2015 דוח חודשי לגבי קופות גמל, קרנות פנסיה וחברות ביטוח
קובץ דיווח א- תאריך עדכון 1.1.2017- החל מדיווח בגין חודש ינואר 2017
קובץ דיווח ב- תאריך עדכון 3.9.2017
קובץ דיווח ג- תאריך עדכון 3.9.2017
קובץ דיווח ד- תאריך עדכון 1.1.2017- החל מדיווח בגין חודש ינואר 2017
קובץ דיווח ה- תאריך עדכון 3.9.2017
233 דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות החוסכים 2015-09-08 19/02/2015 דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות החוסכים
232 מסלולי השקעה בקופות גמל 2015-09-07 17/02/2015 מסלולי השקעה בקופות גמל
רשימת מסלולי השקעה
סוגיות בנושא מסלולי השקעה בקופות גמל
אופן הצגת תשואה עבור מסלול אשר שונתה מדיניות ההשקעה שלו למסלול מותאם גיל
231 הכרעה עקרונית – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 12/02/2015 הכרעה עקרונית – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
230 היערכות ליישום תקנות תשלומים לקופת גמל 12/02/2015 היערכות ליישום תקנות תשלומים לקופת גמל
229 עמדת ממונה ממצאי סקר חשבונות נאמנות בסוכנויות ביטוח 09/02/2015 עמדת ממונה ממצאי סקר חשבונות נאמנות בסוכנויות ביטוח
228 הנהגת תוכניות ביטוח ותקנון קופת גמל 2015-09-05 04/02/2015 הנהגת תוכניות ביטוח ותקנון קופת גמל
227 תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן) (תיקון), התשע"ה-2015 28/01/2015 תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן) (תיקון), התשע"ה-2015
מכתב נלווה
226 דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי – תיקון 2015-09-02 26/01/2015 דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי – תיקון
225 עמדת ממונה- הגדרת מקרה הביטוח בביטוח סיעודי 25/01/2015 עמדת ממונה – הגדרת מקרה הביטוח בביטוח סיעודי
224 דיווח דוחות כספיים ודיווחים נלווים של החברות המנהלות – עדכון 2015-09-03 25/01/2015 דיווח דוחות כספיים ודיווחים נלווים של החברות המנהלות – עדכון
טופס 107
223 תשלום גוף מוסדי לבעל רישיון 18/01/2015 עמדת ממונה: תשלום גוף מוסדי לבעל רישיון
222 מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני – ממשק הניוד – קבצים נלווים 06/01/2015 מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני – ממשק הניוד – קבצים נלווים
221 העברת כספים בין קופות גמל 2015-09-01 05/01/2015 העברת כספים בין קופות גמל
220 חוזר מבנה אחיד להעברת מידע בשוק החיסכון הפנסיוני – הבהרה לממשק פיצויים 22/12/2014 חוזר מבנה אחיד להעברת מידע בשוק החיסכון הפנסיוני – הבהרה לממשק פיצויים
219 דיווח שנתי למבוטחים בביטוח בריאות – תיקון 2014-01-09 04/12/2014 דיווח שנתי למבוטחים בביטוח בריאות – תיקון
218 עמדת ממונה ממצאי ביקורות רוחב בנושא שיווק פנסיוני 23/11/2014 עמדת ממונה ממצאי ביקורות רוחב בנושא שיווק פנסיוני
מכתב נלווה
217 התניות בהסדרים פנסיוניים הכוללים כיסויים ביטוחיים 2014-09-14 17/11/2014 התניות בהסדרים פנסיוניים הכוללים כיסויים ביטוחיים
216 מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי 2014-10-02 13/11/2014 מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי
215 אי נקיטת אמצעים להקלת הסיכון 13/11/2014 אי נקיטת אמצעים להקלת הסיכון
214 ביטוח נסיעות לחו"ל קבוצתי לחברי קופות חולים וללקוחות סוכנויות נסיעות 2014-01-08 13/11/2014 ביטוח נסיעות לחו"ל קבוצתי לחברי קופות חולים וללקוחות סוכנויות נסיעות
213 ייעוץ פנסיוני לקרובו של לקוח – הבהרה 29/10/2014 ייעוץ פנסיוני לקרובו של לקוח – הבהרה
212 חוזר עריכת תכנית לביטוח סיעודי – עדכון מספר 2 2014-01-07 27/10/2014 עריכת תכנית לביטוח סיעודי – עדכון מספר 2
מכתב נלווה
211 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופות גמל), תשע"ג-2013 30/09/2014 טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)- רכישה ומכירה של ניירות ערך
מכתב נלווה
210 תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), תשמ"ד-1984 30/09/2014
209 חידוש חוזה ביטוח 2014-01-06 30/09/2014 חידוש חוזה ביטוח
208 חוזר הסכמים למתן שירותים 2014-10-01 18/08/2014 חוזר הסכמים למתן שירותים
207 כללי המערכת – היערכות לשלב 3 17/08/2014 כללי מערכת – בקשה לקבלת מידע חד פעמי על כלל המוצרים של חוסך בגוף מוסדי ספציפי
כללי מערכת – בקשת מידע על יתרות פיצויים
כללי מערכת – הגשת ייפוי כוח שלא אגב בקשת מידע
כללי מערכת – שינויים בבקש לקבלת מידע מתמשך מגוף מוסדי
כללי מערכת – שינויים בממשקי אירועים ומשוב מנהלי
206 עמדת ממונה – ממצאי ביקורת רוחב בנושא איסור הלבנת הון בחברות מנהלות של קופות גמל 13/08/2014 עמדת ממונה – ממצאי ביקורת רוחב בנושא איסור הלבנת הון בחברות מנהלות של קופות גמל
205 עמדת ממונה: – יום עסקים 12/08/2014 עמדת ממונה: – יום עסקים
204 משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה 2014-02-03 12/08/2014 משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה
203 מתן הנחה בדמי ניהול בשל מקבלי קצבה בקרן פנסיה 2014-03-03 27/07/2014 מתן הנחה בדמי ניהול בשל מקבלי קצבה בקרן פנסיה
202 כללי המערכת – העברת מידע כפול לבקשת מידע 18/06/2014 כללי המערכת – העברת מידע כפול לבקשת מידע
מכתב נלווה
201 הגברת מעורבות הגופים המוסדיים בשוק ההון בישראל 2014-09-06 10/06/2014 הגברת מעורבות הגופים המוסדיים בשוק ההון בישראל
200 תיקון הוראות החוזר המאוחד לגבי קופת גמל שאינה קופת ביטוח או קרן 2014-02-02 05/06/2014 תיקון הוראות החוזר המאוחד לגבי קופת גמל שאינה קופת ביטוח או קרן
199 הוראות שער 6, חלק 7- הוראות לקופת גמל שאינה קופת ביטוח או קרן פנסיה – מהדורה שניה 05/06/2014 הוראות שער 6, חלק 7- הוראות לקופת גמל שאינה קופת ביטוח או קרן פנסיה – מהדורה שניה
198 סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 – הבהרה 02/06/2014 סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 – הבהרה
197 חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית – הבהרה 27/05/2014 חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית – הבהרה
196 כללי מערכת – ממשקי המסלקה מול גופים מוסדיים – טיפול בחוסכים 25/05/2014 כללי מערכת – ממשקי המסלקה מול גופים מוסדיים – טיפול בחוסך – כולל 9201- טיוטה
195 חוזר מבנה אחיד – הבהרות ועדכונים – מסלקה פנסיונית 13/05/2014 חוזר מבנה אחיד – הבהרות ועדכונים – מסלקה פנסיונית
בדיקות איכות הנתונים בממשק אחזקות – מסמך הבהרות מטעם המסלקה הפנסיונית
194 התיישנות בחוזה ביטוח הכולל כיסוי ביטוחי לנכות- ביטול חוזר 2014-01-05 08/04/2014 התיישנות בחוזה ביטוח הכולל כיסוי ביטוחי לנכות- ביטול חוזר
193 משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל 2014-02-01 27/03/2014 משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל
192 עמדת ממונה – ממצאי בדיקה ליישום חוזר איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים 26/03/2014 עמדת ממונה – ממצאי בדיקה ליישום חוזר איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים
191 יישום הוראות חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ועדכונים בשוק החיסכון הפנסיוני – הבהרות ועדכונים 24/03/2014 יישום הוראות חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ועדכונים בשוק החיסכון הפנסיוני – הבהרות ועדכונים
190 עריכת תכנית לביטוח סיעודי – עדכון 2013-01-09 03/12/2013 עריכת תכנית לביטוח סיעודי – עדכון
מכתב נלווה
189 עמדת ממונה – ממצאי ביקורת רוחב בנושא המשכיות עסקית 26/11/2013 עמדת ממונה – ממצאי ביקורת רוחב בנושא המשכיות עסקית
מכתב נלווה
188 עריכת תכנית לביטוח מחלות קשות 2013-01-06 29/08/2013 עריכת תכנית לביטוח מחלות קשות
187 עריכת תכנית לביטוח סיעודי 2013-01-05 29/08/2013 עריכת תכנית לביטוח סיעודי
186 הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת 27/08/2013 הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת
הצהרה לפי סעיף 2(ג)(1)(ג) להכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת
הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת – הבהרה
הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת-תיקון
הוראות מס לעניין הטבת דמי ניהול
185 שטר נאמנות להנפקת אגרות חוב לא ממשלתיות – הוראות להתייחסות 2013-09-17 26/08/2013 שטר נאמנות להנפקת אגרות חוב לא ממשלתיות – הוראות להתייחסות
184 מיקור חוץ בגופים מוסדיים 2013-09-16 25/08/2013 מיקור חוץ בגופים מוסדיים
183 עמדת ממונה – הבהרה – פיצוי בכיסוי לניתוחים פרטיים בישראל 22/08/2013 עמדת ממונה – הבהרה – פיצוי בכיסוי לניתוחים פרטיים בישראל
182 התיישנות בחוזה ביטוח הכולל כיסוי ביטוחי לנכות 2013-01-04 19/08/2013 התיישנות בחוזה ביטוח הכולל כיסוי ביטוחי לנכות
181 התיישנות בחוזה ביטוח הכולל כיסוי ביטוחי לנכות
180 כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים 2013-09-13 15/08/2013 כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים
דברי הסבר
179 ניהול המשכיות עסקית בגופים מוסדיים 2013-09-11 15/08/2013 ניהול המשכיות עסקית בגופים מוסדיים
נספח ב- דיווחי חברות ביטוח
נספח א-דיווחי חברות מנהלות
178 דוח שנתי על יישום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים 2013-09-12 08/08/2013 דוח שנתי על יישום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים
נספח א – חברת ביטוח (xls)
נספח ב – חברה מנהלת (xls)
177 אימות זהות לקוח על ידי מערכת סליקה פנסיונית מרכזית באמצעות מערכת המידע המרכזית של מרשם האוכלוסין 2013-09-10 06/08/2013 אימות זהות לקוח על ידי מערכת סליקה פנסיונית מרכזית באמצעות מערכת המידע המרכזית של מרשם האוכלוסין
176 זיהוי משתמשים וניהול הרשאות במערכת סליקה פנסיונית מרכזית 2013-10-02 22/07/2013 זיהוי משתמשים וניהול הרשאות במערכת סליקה פנסיונית מרכזית
175 עקרונות לניסוח תכניות ביטוח – עמדת ממונה 10/07/2013 עקרונות לניסוח תכניות ביטוח – עמדת ממונה
174 משתנים בענף רכב חובה 2013-01-03 03/07/2013 משתנים בענף רכב חובה
173 העברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני – הבהרות ועדכונים 12/05/2013 העברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני – הבהרות ועדכונים
172 עמדת ממונה – הבהרה: חוזר איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה ולהעברת כספים 2013-09-03 21/02/2013 עמדת ממונה – הבהרה: חוזר איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה ולהעברת כספים
171 כללי התחברות למערכת סליקה פנסיונית מרכזית – מכתב הממונה 13/02/2013 כללי התחברות למערכת סליקה פנסיונית מרכזית – מכתב הממונה
מכתב נלווה
כללי התחברות למערכת סליקה פנסיונית מרכזית – עדכון (8.5.2013)
170 דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני 2012-09-22 01/01/2013 דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני
169 עריכת תכנית לביטוח סיעודי 2012-01-07 19/12/2012 עריכת תכנית לביטוח סיעודי
168 שירות ללקוחות סוכנים ויועצים 2012-10-04 17/12/2012 שירות ללקוחות סוכנים ויועצים
167 רכישת כיסויים ביטוחיים באמצעות חברה מנהלת של קופת גמל 2012-09-20 12/12/2012 רכישת כיסויים ביטוחיים באמצעות חברה מנהלת של קופת גמל
166 מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים 2012-01-05 29/11/2012 מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים
הארכת תוקף ההיתר לשיווק תכניות ביטוח חיים לשנת 2013
165 עמדת ממונה – הבהרה: חשבון מעבר 28/11/2012 עמדת ממונה – הבהרה: חשבון מעבר
164 חוזר ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו 2012-09-18 28/11/2012 חוזר ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו
קובץ שגיאות – עודכן בתאריך 5/3/2013
מכתב נלווה
163 ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו 2012-09-12 02/08/2012 ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו
מכתב נלווה
מבנה קובץ שגיאות
162 ביטוח שיניים 2012-01-04 18/06/2012 ביטוח שיניים
קטלוג טיפולי שיניים – אוגוסט 2013
161 מתן מידע ללקוח שמבקש למשוך את כספו ממוצר פנסיוני – הבהרה 2011-09-09 12/02/2012 מתן מידע ללקוח שמבקש למשוך את כספו ממוצר פנסיוני – הבהרה
160 חוזר נוהל איתור עמיתים ומוטבים 2012-09-01 05/02/2012 חוזר נוהל איתור עמיתים ומוטבים
נספח 2 לחוזר
159 הגשת בקשות למיזוג קופות גמל ולמיזוג מסלולי השקעה לאישור הממונה 2012-02-01 05/02/2012 קובץ נלווה (xls)
הגשת בקשות למיזוג קופות גמל ולמיזוג מסלולי השקעה לאישור הממונה
158 התקשרות גוף מוסדי עם בעל רשיון 2011-10-06 29/12/2011 התקשרות גוף מוסדי עם בעל רשיון
157 הסכמים למתן שירותים – עדכון שני 2011-10-05 29/12/2011 הסכמים למתן שירותים – עדכון שני
156 שירות ללקוחות גופים מוסדיים 2011-09-07 08/08/2011 שירות ללקוחות גופים מוסדיים
מכתב נלווה
155 פירוט תגמולי ביטוח בתכניות לביטוח בריאות 2011-01-02 02/08/2011 פירוט תגמולי ביטוח בתכניות לביטוח בריאות
154 בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור 2011-09-05 28/03/2011 בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור
מכתב נלווה
153 איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים 2011-09-06 19/03/2011 איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים
מכתב נלווה
עמדת ממונה – הבהרה: חוזר איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה ולהעברת כספים
מדת ממונה – ממצאי בדיקה ליישום חוזר איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים
קובץ דיווח 2011 (לא מעודכן)
152 הסכמים למתן שירותים – עדכון 2011-10-03 14/03/2011 הסכמים למתן שירותים – עדכון
הבהרות לחוזר הסכמים למתן שירותים – עדכון
151 איסור מתן טובת הנאה ליועץ פנסיוני 2011-10-02 14/03/2011 איסור מתן טובת הנאה ליועץ פנסיוני
150 ניהול טכנולוגיות מידע בגופים מוסדיים 2010-09-04 22/08/2010 ניהול טכנולוגיות מידע בגופים מוסדיים
149 הוראות לעניין מסמך הנמקה ומסירתו ללקוח – עדכון 2010-10-01 22/08/2010 הוראות לעניין מסמך הנמקה ומסירתו ללקוח – עדכון
148 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי), תש"ע-2010 01/02/2010
147 כללי פרסום תשואה לגופים מוסדיים 2009-02-25 07/12/2009 כללי פרסום תשואה לגופים מוסדיים
146 קבלת תמורה או טובת הנאה מנותן שירות 2009-10-03 11/11/2009 קבלת תמורה או טובת הנאה מנותן שירות
145 שימוש במאגר המידע לאיתור הונאות בענף ביטוח רכב חובה – עדכון 2008-01-09 28/10/2009 שימוש במאגר המידע לאיתור הונאות בענף ביטוח רכב חובה – עדכון
144 מסירת מידע לבעל פוליסה בביטוח קבוצתי 2009-01-10 17/08/2009 מסירת מידע לבעל פוליסה בביטוח קבוצתי
143 הצהרה מראש של גוף מוסדי על מדיניות השקעה שלו 2009-09-13 26/07/2009 הצהרה מראש של גוף מוסדי על מדיניות השקעה שלו
142 הוראות לעניין תוכנו של מסמך הנמקה ומסירתו ללקוח – עדכון 2009-10-02 08/07/2009 הוראות לעניין תוכנו של מסמך הנמקה ומסירתו ללקוח – עדכון
141 הוראות לעניין מסמך הנמקה ומסירתו ללקוח 2009-10-01 08/07/2009 הוראות לעניין מסמך הנמקה ומסירתו ללקוח
140 דיווח שנתי למבוטחים בביטוח בריאות 2009-01-09 24/06/2009 דיווח שנתי למבוטחים בביטוח בריאות
139 הסדרת אופן התנהלותם של הגופים המפוקחים במסגרת בירור תלונות ציבור 2009-09-09 03/06/2009 הסדרת אופן התנהלותם של הגופים המפוקחים במסגרת בירור תלונות ציבור
138 העברת זכויות עמיתים שלא במזומן 2009-09-08 07/05/2009 העברת זכויות עמיתים שלא במזומן
137 מנגנון גביית דמי ניהול 2009-09-22 23/01/2009 מנגנון גביית דמי ניהול
136 כיסוי ביטוחי להשתלות 2009-01-01 14/01/2009 כיסוי ביטוחי להשתלות
135 צירוף עמיתים למוצר פנסיוני – הבהרה 2008-09-08 10/12/2008 צירוף עמיתים למוצר פנסיוני – הבהרה
134 שימוש במאגר המידע לאיתור הונאות בענף ביטוח רכב חובה – עדכון 2009-01-13 27/10/2008 שימוש במאגר המידע לאיתור הונאות בענף ביטוח רכב חובה
133 מתן כיסוי לתרופות במסגרת הכיסוי לביצוע ניתוחים, השתלות או טיפולים מיוחדים – הבהרה 2008-01-06 22/07/2008 מתן כיסוי לתרופות במסגרת הכיסוי לביצוע ניתוחים, השתלות או טיפולים מיוחדים – הבהרה
132 שיקום מקצועי בפוליסה לביטוח אובדן כושר עבודה עם הגדרת עיסוק ספציפי – הבהרה 2008-01-04 30/06/2008 שיקום מקצועי בפוליסה לביטוח אובדן כושר עבודה עם הגדרת עיסוק ספציפי – הבהרה
131 שימוש בפוליגרף ביישוב תביעה 2008-09-07 11/06/2008 שימוש בפוליגרף ביישוב תביעה
130 מתנות והטבות למבוטחים ולעמיתים 2008-09-06 11/06/2008 מתנות והטבות למבוטחים ולעמיתים
129 דיווח עמלות המשולמות על ידי גופים מוסדיים 2007-09-19 24/12/2007 דיווח עמלות המשולמות על ידי גופים מוסדיים
128 הוראות לעניין הכיסוי הביטוחי בתוכנית לביטוח תרופות 2007-01-12 07/10/2007 הוראות לעניין הכיסוי הביטוחי בתוכנית לביטוח תרופות
127 ביטול תקבולים למבטח שאינם חלק מדמי הביטוח בתכניות לביטוח חיים 2007-01-09 24/06/2007 ביטול תקבולים למבטח שאינם חלק מדמי הביטוח בתכניות לביטוח חיים
126 חובת הצעת תכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים לניתוחים 2007-01-06 07/03/2007 חובת הצעת תכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים לניתוחים
125 דיווח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים 2007-09-01 08/01/2007 דיווח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים
124 ביטוח בריאות לעובדים זרים: סודיות רפואית 2006-01-18 27/12/2006 ביטוח בריאות לעובדים זרים: סודיות רפואית
123 מדריך לקונה בביטוח סיעודי 2006-01-15 05/10/2006 מדריך לקונה בביטוח סיעודי
2006-1-15.pdf
122 השקת תוכנית ביטוח או תקנון קופת גמל חדשים או כניסה לתחום פעילות חדש 2006-09-05 04/10/2006 השקת תוכנית ביטוח או תקנון קופת גמל חדשים או כניסה לתחום פעילות חדש
121 ביטול תקבולים למבטח שאינם חלק מפרמיית הביטוח 2006-01-13 03/10/2006 ביטול תקבולים למבטח שאינם חלק מפרמיית הביטוח
120 איסור הטעיה בשם מבטח 2006-01-12 20/09/2006 איסור הטעיה בשם מבטח
119 חובת הצגת השם שברשיון סוכן ביטוח – תיקון 2005-1-50 26/12/2005 חובת הצגת השם שברשיון סוכן ביטוח – תיקון
118 מכירת ביטוח חיים וביטוח מבנה אגב הלוואות לדיור באמצעות סוכנויות ביטוח בבעלות תאגיד בנקאי 2005-01-31 10/08/2005 מכירת ביטוח חיים וביטוח מבנה אגב הלוואות לדיור באמצעות סוכנויות ביטוח בבעלות תאגיד בנקאי
מכתב נלווה
117 המשכיות בביטוח חיים קבוצתי 2005-1-34 10/08/2005 המשכיות בביטוח חיים קבוצתי
116 נוהל הגשת תוכניות – ביטוח חיים קבוצתי 2005-1-35 23/06/2005 נוהל הגשת תוכניות – ביטוח חיים קבוצתי
115 מתן הטבות למעסיקים או לנציגי עובדים 2005-01-29 23/06/2005 מתן הטבות למעסיקים או לנציגי עובדים
114 חובת הצגת השם שברשיון סוכן ביטוח 2005-01-28 07/06/2005 חובת הצגת השם שברשיון סוכן ביטוח
113 דיווח שנתי למבוטחים בביטוח חיים 2005-01-24 05/05/2005 דיווח שנתי למבוטחים בביטוח חיים
112 ביטוח בריאות לעובדים זרים – הודעה למבוטח  ‎ 2005-01-19 18/04/2005 ביטוח בריאות לעובדים זרים – הודעה למבוטח  ‎
111 דיווח על הכנסות שמאי ברשימת שמאי חוץ 2005-01-18 03/04/2005 דיווח על הכנסות שמאי ברשימת שמאי חוץ
תיקון נספח ד' לחוזר דיווח על הכנסות שמאי ברשימת שמאי חוץ
110 ביטוח חיים וביטוח מבנה אגב הלוואה לדיור 2005-01-12 17/02/2005 יטוח חיים וביטוח מבנה אגב הלוואה לדיור
מדיניות בנושא שיווק ביטוח חיים וביטוח מבנה אגב הלוואה לדיור על ידי תאגיד בנקאי
109 הגדרות של פרוצדורות רפואיות בביטוח בריאות 2004-20 12/10/2004 הגדרות של פרוצדורות רפואיות בביטוח בריאות
‎Definitions of Medical Procedures in Health Insurance
108 המועד הקובע לצורך תשלום תגמולי ביטוח ומניין תקופת המתנה בחוזה ביטוח 12/09/2004 המועד הקובע לצורך תשלום תגמולי ביטוח ומניין תקופת המתנה בחוזה ביטוח
107 המחאת זכויות של מבוטח או מוטב למאן דהוא 30/08/2004 המחאת זכויות של מבוטח או מוטב למאן דהוא
106 ביטוח הרחב שמשות בפוליסה התקנית לרכב מקיף 18/08/2004 ביטוח הרחב שמשות בפוליסה התקנית לרכב מקיף
105 ביטוח חובה לרכב ישראלי ע"י מבטח פלסטיני – אינו בתוקף 18/08/2004 ביטוח הרחב שמשות בפוליסה התקנית לרכב מקיף
104 ביטוח רכב ישראלי בשטחי הרשות הפלשתינאית 18/08/2004 ביטוח רכב ישראלי בשטחי הרשות הפלשתינאית
103 ביטוח רכב ישראלי בשטחי הרשות הפלשתינאית 18/08/2004 ביטוח רכב ישראלי בשטחי הרשות הפלשתינאית
102 חובת מבטח ב"ביטוח מנהלים" לשאת בסכומים שהמעביד חייב לפוליסה 18/08/2004 חובת מבטח ב"ביטוח מנהלים" לשאת בסכומים שהמעביד חייב לפוליסה
101 שינוי חד צדדי של תנאי הביטוח על ידי מבטח הטוען ל"טעות" שנפלה בפוליסה 18/08/2004 שינוי חד צדדי של תנאי הביטוח על ידי מבטח הטוען ל"טעות" שנפלה בפוליסה
100 החלפת פוליסות ביטוח חיים ובריאות – הוראות למבטחים ולסוכני הביטוח – עדכון 2004/10 01/04/2004 החלפת פוליסות ביטוח חיים ובריאות – הוראות למבטחים ולסוכני הביטוח – עדכון
דף מקדים
99 פרסום והמחשה בפוליסות ביטוחי חיים 2004/6 19/02/2004 פרסום והמחשה בפוליסות ביטוחי חיים
98 סקר עמיתים על הערכת ההתחייבויות וההכנסות העתידיות של קרנות הפנסיה להן מונו מנהלים מיוחדים 2010-03-04 12/02/2004 סקר עמיתים על הערכת ההתחייבויות וההכנסות העתידיות של קרנות הפנסיה להן מונו מנהלים מיוחדים 
97 גילוי נאות בביטוח חיים 2004/4 05/02/2004 גילוי נאות בביטוח חיים
96 הגדרות של מחלות בביטוח מחלות קשות 2003/16 02/12/2003 הגדרות של מחלות בביטוח מחלות קשות
‎Definitions of Sicknesses in Critical‎Illness Insurance
95 נוהל איתור מוטבים וטיפול בנכסים ללא דורש בפוליסות ביטוח 2003/10 11/05/2003 נוהל איתור מוטבים וטיפול בנכסים ללא דורש בפוליסות ביטוח
94 עיכוב חברת הביטוח בבירור תביעה בלא נימוק סביר 17/07/2002 עיכוב חברת הביטוח בבירור תביעה בלא נימוק סביר
93 זכותו של מוטב מול זכות נושה שמחזיק בצו לעיקול כספי קופת הגמל 19/06/2002 זכותו של מוטב מול זכות נושה שמחזיק בצו לעיקול כספי קופת הגמל
92 לבנק המנהל את קופת הגמל שבו מתנהל חשבון עו"ש של העמית אין זכות עודפת כנושה בקופת הגמל 19/06/2002 לבנק המנהל את קופת הגמל שבו מתנהל חשבון עו"ש של העמית אין זכות עודפת כנושה בקופת הגמל
91 קופת גמל כמתנה על תנאי 19/06/2002 קופת גמל כמתנה על תנאי
90 הכרעות היחידה לפניות הציבור בהיעדר תגובות של הנילונים 17/06/2002 הכרעות היחידה לפניות הציבור בהיעדר תגובות של הנילונים
89 חובת חברת ביטוח וסוכנות ביטוח לבדוק את פעולותיו של הפועל מטעמם 06/06/2002 חובת חברת ביטוח וסוכנות ביטוח לבדוק את פעולותיו של הפועל מטעמם
88 שינוי חוות דעת שמאי מטעם חברת הביטוח 05/06/2002 שינוי חוות דעת שמאי מטעם חברת הביטוח
87 מכירת ביטוח בטלמרקטינג 05/06/2002 מכירת ביטוח בטלמרקטינג
86 ביטול פוליסות חיים שנרכשו בשיווק באמצעות הטלפון 05/06/2002 ביטול פוליסות חיים שנרכשו בשיווק באמצעות הטלפון
85 תוצאות סירובו של מבוטח לעבור בדיקת פוליגרף לעניין בירור חבותה של חברת ביטוח 29/05/2002 תוצאות סירובו של מבוטח לעבור בדיקת פוליגרף לעניין בירור חבותה של חברת ביטוח
84 שינוי חוות דעת שמאי מטעם חברת הביטוח 29/05/2002 שינוי חוות דעת שמאי מטעם חברת הביטוח
83 צירוף מבוטחים ללא קבלת הסכמה פוזיטיבית מצד המבוטחים 29/05/2002 צירוף מבוטחים ללא קבלת הסכמה פוזיטיבית מצד המבוטחים
82 פירוט מלוא הנימוקים לדחיית תביעה לתשלום תגמולי ביטוח 29/05/2002 אי פירוט מלוא הנימוקים לדחיית תביעה לתשלום תגמולי ביטוח
81 המועד לבירור חבות המבטח וחובת המבטח כשתיקון מבוצע באמצעות מוסך הסדר 29/05/2002 המועד לבירור חבות המבטח וחובת המבטח כשתיקון מבוצע באמצעות מוסך הסדר
80 טענות בדבר אי קיומם או אי הפעלתם של אמצעי מיגון ברכב 29/05/2002 שינוי חוות דעת שמאי מטעם חברת הביטוח
79 צירוף מועמד ובני משפחתו לביטוח באמצעות מתן הצהרות בריאות נפרדת 29/05/2002 צירוף מועמד ובני משפחתו לביטוח באמצעות מתן הצהרות בריאות נפרדת
78 ביטוח סיעודי – פרט 2002/6 30/04/2002 ביטוח סיעודי – פרט
77 תניית שיפוט בחוזה ביטוח 2002/4 16/04/2002 תניית שיפוט בחוזה ביטוח
76 גילוי נאות בביטוח בריאות קבוצתי 2002/3 24/03/2002 גילוי נאות בביטוח בריאות קבוצתי
75 משלוח הודעות למבוטח לפני ביטול פוליסה בגין חוב פרמיה 18/08/2001 משלוח הודעות למבוטח לפני ביטול פוליסה בגין חוב פרמיה
74 חישוב זהה של שווי הרכב לעניין מקרי ביטוח שונים בפוליסה לביטוח רכב (רכוש): נזק, ירידת הערך ותגמולי הביטוח במקרה של "אובדן גמור" ו"אובדן גמור להלכה" 07/08/2001 חישוב זהה של שווי הרכב לעניין מקרי ביטוח שונים בפוליסה לביטוח רכב (רכוש): נזק, ירידת הערך ותגמולי הביטוח במקרה של "אובדן גמור" ו"אובדן גמור להלכה"
73 מתן הטבות למעסיקים ולנציגי עובדים 2001/3 25/04/2001 מתן הטבות למעסיקים ולנציגי עובדים
72 חסיון חוות דעת של רופא 06/03/2001 חסיון חוות דעת של רופא
71 תשלום דמי עמילות לסוכני ביטוח שרשיונם פקע – הבהרה 2001/12 01/02/2001 תשלום דמי עמילות לסוכני ביטוח שרשיונם פקע – הבהרה
70 חובת סוכן ביטוח למסור כספים מיד למבוטח 19/12/2000 חובת סוכן ביטוח למסור כספים מיד למבוטח
69 דרך סילוק תביעות 04/12/2000 דרך סילוק תביעות
68 מבוטחים בביטוח סיעודי המקבלים גמלת סיעוד מאת ביטוח לאומי 19/11/2000 מבוטחים בביטוח סיעודי המקבלים גמלת סיעוד מאת ביטוח לאומי
67 ביטוח רכב – תגמולי ביטוח במקרה של אובדן גמור 2000/12 13/11/2000 ביטוח רכב – תגמולי ביטוח במקרה של אובדן גמור
66 תביעת צד ג' – תביעה נזיקית 25/10/2000 תביעת צד ג' – תביעה נזיקית
65 הבהרה בנושא אי העברת פרמיות על ידי מעביד בביטוח מנהלים 30/08/2000 הבהרה בנושא אי העברת פרמיות על ידי מעביד בביטוח מנהלים
64 הכרעה עקרונית בנושא של תניית "איוש רכב" 20/08/2000 הכרעה עקרונית בנושא של תניית "איוש רכב"
63 גביית דמי ביטוח במקרה של טעות בקביעת דגם הרכב המבוטח 20/08/2000 גביית דמי ביטוח במקרה של טעות בקביעת דגם הרכב המבוטח
62 דמי עמילות למעסיקים 2000/3 פנסיה 20/08/2000 דמי עמילות למעסיקים
61 חובת מבטח לאשר קבלת מסמכי תביעה ממבוטחים ומועדי תשלום תגמולי הביטוח 09/08/2000 חובת מבטח לאשר קבלת מסמכי תביעה ממבוטחים ומועדי תשלום תגמולי הביטוח
60 טיפול בסילוק תביעה של מבוטח על ידי מחלקות שונות של אותה מבטחת 31/07/2000 טיפול בסילוק תביעה של מבוטח על ידי מחלקות שונות של אותה מבטחת
59 גילוי נאות בהצגת רשימות של רופאי שיניים ומרפאות ע"י חברות הביטוח 2000/8 28/06/2000 גילוי נאות בהצגת רשימות של רופאי שיניים ומרפאות ע"י חברות הביטוח
58 כתב קבלה ויתור ושחרור בנזקי גוף 26/06/2000 כתב קבלה ויתור ושחרור בנזקי גוף
57 זכותו של בנק להתנות על הוראות הפוליסה התקנית לביטוח דירה 16/04/2000 זכותו של בנק להתנות על הוראות הפוליסה התקנית לביטוח דירה
56 זכות מבוטח בביטוח קבוצתי לקבל העתק מפוליסת הביטוח 15/03/2000 זכות מבוטח בביטוח קבוצתי לקבל העתק מפוליסת הביטוח
55 ביטוח בריאות – כיסוי בגין ימי החלמה 01/03/2000 ביטוח בריאות – כיסוי בגין ימי החלמה
54 הוראות דיווח אקטוארי של קרנות הפנסיה 29/02/2000 הוראות דיווח אקטוארי של קרנות הפנסיה
53 זכותו של מבוטח לבחור שמאי ומוסך מטעמו 13/02/2000 זכותו של מבוטח לבחור שמאי ומוסך מטעמו
52 ביטוח תאונה מחלה ונכות של הזולת 15/11/1999 ביטוח תאונה מחלה ונכות של הזולת
51 תשלום שכר טירחת שמאי – הבהרה 30/05/1999 תשלום שכר טירחת שמאי – הבהרה
50 תשלום שכר טירחת שמאי – הכרעה עקרונית 19/04/1999 תשלום שכר טירחת שמאי – הכרעה עקרונית
49 חובת המבטחת לגבות חוב של מעביד בגין ביטוח מנהלים לעובדיו 19/04/1999 חובת המבטחת לגבות חוב של מעביד בגין ביטוח מנהלים לעובדיו
48 דרכי פעולת המבטח בנושא שרברבים 1999/4 אלמנטרי 04/03/1999 דרכי פעולת המבטח בנושא שרברבים
47 חובת המבטחת להודיע למבוטח את עמדתה בנוגע לתביעתו 09/12/1998 חובת המבטחת להודיע למבוטח את עמדתה בנוגע לתביעתו
46 חיוב מבטח לברר תביעה בתום לב ולשלם סכום שאינו שנוי במחלוקת למבוטח או לצד ג' 09/12/1998 חיוב מבטח לברר תביעה בתום לב ולשלם סכום שאינו שנוי במחלוקת למבוטח או לצד ג'
45 בירור תביעות צד ג' 09/12/1998 בירור תביעות צד ג'
44 טיפול בתביעות צד ג' 1998/8 אלמנטרי 12/08/1998 טיפול בתביעות צד ג'
43 חקירת קטינים על ידי חוקרים פרטיים – תיקון לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אתיקה מקצועית) (תיקון), התשנ"ח – 1997 1997/7 אלמנטרי 09/12/1997 חקירת קטינים על ידי חוקרים פרטיים – תיקון לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אתיקה מקצועית) (תיקון), התשנ"ח – 1997
42 שאלות לגבי קשר עם חולים במחלת האיידס בשאלוני הצהרת בריאות בביטוחי חייים 1997/6 אלמנטרי 09/12/1997 שאלות לגבי קשר עם חולים במחלת האיידס בשאלוני הצהרת בריאות בביטוחי חייים
41 אי המצאת הפוליסה המלאה ותנאי הפוליסה (ה"רשימה") למובטחים 1997/5 כללי 09/12/1997 אי המצאת הפוליסה המלאה ותנאי הפוליסה (ה"רשימה") למובטחים
40 איסור על תנועת רכב לפני שבוצעה העברת בעלות על רכב שנגרם לו נזק של "אובדן מוחלט" 1997/3 אלמנטרי 09/12/1997 חקירת קטינים על ידי חוקרים פרטיים – תיקון לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אתיקה מקצועית) (תיקון), התשנ"ח – 1997
39 דיווח למבטחים בביטוח חייםקרה של אובדן גמור הנובע מגניבת רכב 02/06/1997 המועד הקובע לשווי כלי רכב במקרה של אובדן גמור הנובע מגניבת רכב
38 דיווח למבטחים בביטוח חיים 1997/1 חיים 06/03/1997 דיווח למבטחים בביטוח חיים
37 העברה ושעבוד זכויות עמיתים בקופות הגמל 1996/3 גמל 04/07/1996 שינויים בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)
36 הצטרפות עמיתים חדשים לקרן הפנסיה 1995/7 פנסיה 23/05/1995 הצטרפות עמיתים חדשים לקרן הפנסיה
35 תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי) מסירת דו"ח תביעות למבוטח 1994/3 אלמנטרי 27/11/1994 תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי) מסירת דו"ח תביעות למבוטח
34 תשלום תביעות שאינן שנויות במחלוקת 1993/3 אלמנטרי 13/09/1993 תשלום תביעות שאינן שנויות במחלוקת
33 תוכניות לבטוח נוסעים לחו"ל 1993/1 אלמנטרי 02/06/1993 תוכניות לבטוח נוסעים לחו"ל
32 חידושי פוליסות 1991/5 חיים 08/05/1991 חידושי פוליסות
31 בטוח חובה לרכב – איסור התנאה 1990/3 אלמנטרי 17/12/1990 בטוח חובה לרכב – איסור התנאה
30 "דמי טיפול" בתביעות בטוח ימי/אוירי 1988/1 אלמנטרי 06/09/1988 "דמי טיפול" בתביעות בטוח ימי/אוירי
29 חידוש פוליסה במקרה אי תשלום פרמיה 1985/3 חיים 13/10/1985 חידוש פוליסה במקרה אי תשלום פרמיה
28 תיקון חוזר למפקח על הבטוח בנושא נספחים לבטוח נכות בפוליסות בטוח חיים 1981/4 חיים 08/11/1981 תיקון חוזר למפקח על הבטוח בנושא נספחים לבטוח נכות בפוליסות בטוח חיים
27 חוזר המפקח על הבטוח בנושא נספחי נכות 1981/2 חיים 01/09/1981 חוזר המפקח על הבטוח בנושא ביטוחיי חיים צמודים למדד חצי שנתי, חודשי ובטוחי חיים שאינם צמודים למדד
26 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (בקשה לרישיון, הכשרה, התמחות ובחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיוניים וסוכני שיווק פנסיוני), תשס"ו-2006 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (בקשה לרישיון, הכשרה, התמחות ובחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיוניים וסוכני שיווק פנסיוני), תשס"ו-2006
25 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דינים וחשבונות כספיים), תשס"ז-2007 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דינים וחשבונות כספיים), תשס"ז-2007
24 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דירקטוריון וועדותיו), תשס"ז-2007 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דירקטוריון וועדותיו), תשס"ז-2007
23 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דמי עמילות מרביים בביטוח מבנה אגב הלוואה לדיור), תשע"ג-2012 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דמי עמילות מרביים בביטוח מבנה אגב הלוואה לדיור), תשע"ג-2012
22 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דמי עמילות מרביים בביטוח מבנה אגב הלוואה לדיור), תשע"ג-2012 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דמי עמילות מרביים בביטוח מבנה אגב הלוואה לדיור), תשע"ג-2012
21 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), תשס"ח-2007 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), תשס"ח-2007
20 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), תשס"ח-2008 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), תשס"ח-2008
19 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת), תשע"ב-2012 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת), תשע"ב-2012
18 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009
17 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (חישוב שווי נכסים), תשס"ט-2009 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (חישוב שווי נכסים), תשס"ט-2009
16 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), תשע"ב-2012 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), תשע"ב-2012
15 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים חלקית מקרן השתלמות), תשע"א-2011 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים חלקית מקרן השתלמות), תשע"א-2011
14 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (עמלות הפצה), תשס"ו-2006 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (עמלות הפצה), תשס"ו-2006
13 תקנות איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן (רשימת תאגידים וסדרי עבודת ועדת היישום), תשע"ב-2012 תקנות איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן (רשימת תאגידים וסדרי עבודת ועדת היישום), תשע"ב-2012
12 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981
11 צו הרחבה להסכם פנסיה חובה צו הרחבה להסכם פנסיה חובה
10 חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000
9 חוק חוזה הביטוח, התשמ"א- 1981 חוק חוזה הביטוח, התשמ"א- 1981
8 הכרעה לעניין פיצוי בשל איחור במשיכה של כספים או בשל איחור בהעברה של כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה שאלות ותשובות – פיצוי עמיתים
7 היות סוכן ביטוח ויועץ פנסיוני שלוח לעניין מתן הודעות באמצעותו לגוף המוסדי
6 הוראות לעניין יישום הכרעה לעניין פיצוי בשל איחור במשיכה של כספים או בשל איחור בהעברה של כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה – עדכון
5 הוראות ליישום הכרעת הפיצוי בשל איחור במשיכה של כספים או בשל איחור בהעברה של כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה – דחיית מועדים
4 הכרעה עקרונית
3 נספח להכרעה העקרונית
2 נספח להבהרות ועדכון מס' 2
1 הוראות לעניין יישום הכרעה לעניין פיצוי בשל איחור במשיכה של כספים או בשל איחור בהעברה של כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה – הבהרות ועדכון מס' 2