חוזר צירוף לביטוח – תזכורת ורענון

סוכנות וסוכנים יקרים , 

 אני מבקש להביא לידיעתכם את מכתב הרשות מיום 16.5.18

במכתב נמסר כי על פי בקרות אשר נערכו במשרדי סוכני ביטוח, הם גילו כי קיימים ליקויים באופן יישום חוזר צירוף לביטוח בדגש על תיעוד הליך המכירה.

בין היתר, נאמר במכתב כי בוצעו הליכי צירוף לביטוח בהעדר תיעוד לשיחות טלפוניות או שתועדה שיחת טלפון קצרה בנפרד משיחת המכירה. 

 האוצר מעלה חשש שבתהליך המכירה שלא תועד, נמסר למבוטחים מידע שגוי או מטעה.

 מצ"ב מכתב הרשות לעיונכם.

 

עו"ד עדי בן אברהם

 יועמ"ש הלשכה