חנייה בלשכה

הסדרי חנייה במשרדי הלשכה

'חניון המסגר 25' | רח' המסגר 25, עלות חד פעמית 25 ₪

 

'חניון גרין פארקינג' | רח' הרכבת 25, עלות יומית 40 ₪,

עלות לשעה 20 ₪ וכל רבע שעה נוספת 5 ₪

 

'חניון חומה ומגדל' | רח' חומה ומגדל 30, עלות יומית 35 ₪

(נסגר ב 18:30), עלות לשעה 20 ₪ וכל רבע שעה נוספת 4 ₪

 

'חניון לב הצומת' | רח' בית עובד 9, עלות חניה יומית 50 ₪

(נסגר ב 20:00), עלות לשעה 20 ₪ וכל רבע שעה נוספת 3 ₪

 

**חשוב לנו לציין כי ההסדר שהיה עד כה ב'בית נצבא'

 

 מבוטל מה-01/03/20 ולא תינתן הנחה**